Van de financiële organisaties wereldwijd migreert op dit moment 89 procent naar de cloud. Twee op de drie (68%) financiële organisaties die deze stap al gezet hebben, geeft aan dat de transitie naar de cloud hun bedrijfsvoering heeft verbeterd. Dit blijkt uit de Unisys Cloud Success Barometer™, waarvoor 155 senior IT- en business managers van financiële instellingen in dertien landen, waaronder Nederland, zijn bevraagd.

Innovatie, security en concurrentiepositie zijn de belangrijkste drijfveren
Uit het onderzoek blijkt dat onzekerheid over de snelheid van technologische innovaties binnen financiële instellingen een belangrijke drijfveer is voor een transitie naar de cloud. Meer dan de helft (59%) van de financiële instellingen is bang om een technologische achterstand op te lopen en twee op de drie (64%) maakt zich zorgen dat concurrenten eerder innoveren dan zij. De cloud wordt gezien als middel om dit te voorkomen: 70 procent van de financiële organisaties zegt dat een transitie naar de cloud zorgt voor een sterkere concurrentiepositie. Ook IT- en databeveiliging (65%) en het versnellen van innovatie (33%) zijn belangrijke drijfveren om over te gaan naar de cloud.

Beloftes worden waar gemaakt

Driekwart (75%) van de senior beslissers van financiële instellingen waarvan meer dan de helft van de IT zich in de cloud bevindt, ziet een verbeterde effectiviteit van hun organisatie in vergelijking met senior beslissers van organisaties die niet significant naar de cloud zijn verhuisd. De voornaamste reden hiervoor is dat de transitie naar de cloud voldoet aan de verwachtingen wat betreft security (77%). Ook zou de cloudmigratie de supply chain verbeteren (75%) en innovatie stimuleren (74%).

Hulp van een externe partij tijdens een cloudmigratie- en optimalisatie wordt door financiële instellingen als waardevol bestempeld. 71 procent vindt dat de effectiviteit van de organisatie hierdoor een positieve verandering doormaakt. Bijna de helft (43%) van de financiële dienstverleners zegt ondersteuning nodig te hebben voor het optimaliseren van het transformatieproces en 57 procent geeft aan een externe partij nodig te hebben voor het waarborgen van de cybersecurity tijdens dit proces.

Cloud integreren met bedrijfsstrategie

De Unisys Cloud Success Barometer laat bovendien zien dat het meerwaarde heeft om de cloud met de core business te integreren. 79 procent van de organisaties die de cloud als kern van hun bedrijfsstrategie integreerden, zeggen hier voordeel van te hebben gehad. Bij organisaties die de cloud niet geïntegreerd hebben met hun bedrijfsstrategie was dit slechts 42 procent. De integratie levert onder andere een sterkere concurrentiepositie (70%) en meer omzet (68%) op.

Bron: Creditexpo.nl