Dit jaar stelt het ministerie van Economische Zaken 72 miljoen euro beschikbaar voor de regeling 'Innovatiekrediet'. Van dit bedrag is 24 miljoen euro bestemd voor duurzame ontwikkelingsprojecten bij grotere bedrijven. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

MKB-bedrijven of startende ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst ontwikkelen kunnen een beroep doen op het Innovatiekrediet om een deel van de ontwikkelingskosten te financieren. In 2010 is hier 48 miljoen euro voor beschikbaar, waarvan 16 miljoen specifiek voor zogenaamde klinische ontwikkelingsprojecten. Dit zijn projecten waarin medicijnen, medische apparaten of diagnostiek wordt ontwikkeld, die klinisch getest moeten worden. De resterende 32 miljoen euro is beschikbaar voor alle overige technische ontwikkelingsprojecten.

Uitbreiding
Dit jaar is de regeling Innovatiekrediet uitgebreid. In 2010 is het ook voor grotere bedrijven (bedrijven groter dan het MKB, o.a. meer dan 250 medewerkers) mogelijk om krediet aan te vragen voor duurzame technische ontwikkelprojecten. Hiervoor is 24 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Een duurzaam technisch ontwikkelingsproject is gericht op producten, processen of diensten, die een lagere belasting vormen voor het milieu. Het kan gaan om bijvoorbeeld: het gebruik van minder grondstoffen, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, het beperken van het energieverbruik of het benutten van duurzame energiebronnen.

Aanvragen voor deze duurzame technische ontwikkelingsprojecten kunnen worden ingediend in de periode vanaf 1 januari tot en met 1 juli 2010 bij Agentschap NL. Het budget wordt op volgorde van binnenkomst verdeeld. Met de uitbreiding en het 'normale' Innovatiekrediet komt het totale budget op 72 miljoen euro.

Innovatiekrediet
Het Innovatiekrediet heeft als doel bestaande en startende ondernemingen financieel te ondersteunen bij de uitvoering van technische of klinische ontwikkelingsprojecten. Het gaat hierbij om projecten waarin innovatieve producten, processen of diensten worden ontwikkeld met een goed marktperspectief. Ontwikkelingsprojecten vanaf 300.000 euro worden ondersteund. De kredietverstrekking heeft als maximum 35% (voor MKB) en 25% (voor niet MKB) van de projectkosten en bedraagt maximaal vijf miljoen euro. Het krediet is risicodragend: als de ontwikkeling mislukt, kan het krediet worden kwijtgescholden.

Meer informatie over deze regeling en de manier van aanvragen is te vinden op www.agentschapnl.nl/innovatiekrediet. Ondernemers kunnen ook contact opnemen met de afdeling Kredieten via tel. 088 – 602 54 20.

Bron: APS