Uit Deloitte’s CxO Sustainability Report van dit jaar ‘Accelerating the Green Transition’ kan worden vastgesteld dat C-suite leiders van organisaties van elke omvang en in alle sectoren duurzaamheid zeer serieus blijven nemen. Klimaatverandering blijft het meest besproken onderwerp voor hun organisaties. En hoewel de meeste CxO’s geloven dat de wereld economische groei kan realiseren en tegelijkertijd klimaatdoelstellingen kan bereiken, gaapt er nog steeds een kloof tussen geloof, actie en impact.

CxO’s is gevraagd de meest urgente problemen voor hun organisaties te rangschikken. Veel van hen plaatsen klimaatverandering in de top drie van problemen, nog vóór innovatie, concurrentie bij het behouden en werven van talent, en supply chain-uitdagingen. Bovendien gaf 75 procent van de CxO’s wereldwijd aan dat hun organisaties hun duurzaamheidsinvesteringen het afgelopen jaar hebben verhoogd. Voor Nederland ligt dit percentage met 77 procent zelfs iets hoger.

Nederland heeft vergelijkbare nationale problemen als veel andere landen, vooral die in Europa. Naast klimaatverandering zijn de concurrentie om talent en grote maatschappelijke crises als ongelijkheid en voedselonzekerheid in Nederland sterker voelbaar dan wereldwijd. Talentproblemen worden gezien als het op één na meest urgente probleem om op te focussen, en sociale crises komen op een goede derde plaats. Nederlandse CxO’s zien ook zakelijke problemen op korte termijn (29% vs. 18% wereldwijd), de afwezigheid van een toegewijde duurzaamheidsfunctionaris (20% vs. 10% wereldwijd), gebrek aan buy-in op het hoogste niveau (18% vs. 10 % wereldwijd), plus het gebrek aan vraag van klanten naar duurzame goederen en diensten (18% versus 12% wereldwijd) als de belangrijkste obstakels voor duurzaamheidsverandering.

Bezorgdheid over klimaat is toegenomen, maar toch is er optimisme

Bijna elke ondervraagde CxO meldt dat hun organisatie het afgelopen jaar de gevolgen van klimaatverandering heeft gevoeld. Nederlandse CxO’s gaven emissiebepalingen aan als het grootste probleem dat van invloed is op hun bedrijven (45 procent), terwijl 44 procent de operationele impact van klimaatgerelateerde rampen/weersomstandigheden als grootste zorg noemt. Wereldwijd noemen CxO’s grondstoffenschaarste als het grootste probleem dat van invloed is op hun organisatie (46 procent).

Ondanks deze zorgen, bestaat er bij 78 procent van de CxO’s wereldwijd, en bij 84 procent van de Nederlandse CxO’s, toch enig optimisme dat de wereld voldoende stappen onderneemt om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Opvallend is dat 84 procent van de CxO’s wereldwijd en 91 procent van de Nederlandse CxO’s bovendien overtuigd is dat het behalen van klimaatdoelen het realiseren van economische groei niet in de weg staat.

Toegenomen eisen van stakeholders

Dit onderzoek toont de druk die organisaties voelen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Net als hun wereldwijde tegenhangers, voelen Nederlandse CxO’s een matige tot grote druk van stakeholders om actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Waar het wereldwijde gemiddelde op 65 procent ligt, geeft ongeveer de helft van de Nederlandse CxO’s (56 procent) aan dat de veranderende regelgeving en werknemersactivisme in het afgelopen jaar bij hun organisatie aanleiding is geweest voor meer duurzaamheidsacties.

Organisaties ondernemen actie

De samenstelling van de Nederlandse economie per sector lijkt een rol te spelen in de afwijkende mening ten opzichte van de wereldwijde resultaten. Met een sterke bankensector, aanzienlijke consumentenmarkten en een sterke focus op ERI (energie, hulpbronnen en infrastructuur), komen duurzaamheidsfactoren vaker voor in de bedrijfsplanning in Nederland.

Ondanks de meer lokale focus, scoort klimaatverandering hoger (45 procent) als een probleem voor Nederlandse CxO’s dan voor hun wereldwijde tegenhangers (42 procent), en heeft 77 procent van onze organisaties (wereldwijd 75 procent) meer geïnvesteerd in duurzaamheid. De onderliggende boodschap is daarom positief, maar dit heeft zich niet altijd vertaald in het soort tastbare actie dat in andere delen van de wereld wordt gezien. Van de Nederlandse CxO’s lijkt 55 procent vooral in te zetten op het gebruik van energiezuinige of klimaatvriendelijke machines, technologieën en apparatuur, terwijl wereldwijd 59 procent van de CxO’s meer prioriteit geven aan het gebruik van duurzamere materialen en efficiënter energieverbruik. Daarnaast koppelen Nederlandse CxO’s de beloning van het topmanagement vaker aan prestaties (47 procent) op het gebied van milieuduurzaamheid dan hun collega’s wereldwijd (33 procent).

Image

De Nederlandse CxO’s zien het werven/behouden van werknemers, merkherkenning en reputatie, innovatie en klanttevredenheid als de belangrijkste voordelen van hun huidige duurzaamheidsinspanningen. Wereldwijd ligt de nadruk op merkherkenning en reputatie, klanttevredenheid en innovatie.

Bron: Deloitte