De Vereniging voor Credit Management (VVCM) en Graydon adviseren de HBO Raad om Credit Management actief te gaan doceren op het HBO. Uit onderzoek blijkt dat studenten onvoldoende geïnformeerd zijn over:
• Het inschatten en beoordelen van kredietrisico's
• Dat elke onderneming te maken heeft met Credit Management
• De carrièremogelijkheden binnen het vakgebied, zowel  nu als in de toekomst

Crisis zorgt voor toenemende belangstelling voor Credit Management
Door de crisis zijn studenten er sterker van doordrongen dat het voor organisaties van groot belang is dat er inzicht is met wie er zaken wordt gedaan. En bovenal wat de risico's zijn bij het  zakendoen. Een belangrijk leerpunt uit de crisis is dat bedrijfscontinuïteit geen vaststaand gegeven is. Elk bedrijf kan failliet gaan. De toegenomen interesse komt naar voren uit dit voorjaar gehouden oriëntatiedagen op diverse hogescholen.

Banenkansen door de vergrijzing
77% van de Credit Managers is ouder dan 40 jaar blijkt uit het onderzoek van de VVCM en Graydon. Met de toenemende vergrijzing betekent dit dat het noodzakelijk is om jongeren actief te interesseren voor Credit Management. 

Inmiddels wordt uitgebreid gesproken met de HBO Raad. De HBO Raad adviseert de individuele Hogescholen met het opstellen van het lesprogramma. Bekeken wordt hoe en in welk studiejaar Credit Management zal worden behandeld.

Bron: creditexpo.nl