In totaal gaan er dit jaar 9500 ondernemingen failliet in Nederland. De grootste klappen vallen in de grafische sector. Van de 14.217 bedrijven in deze branche gingen er dit jaar 163 failliet, (1.15%). De branche die qua media en overheidsaandacht het meest in de belangstelling stond, de bouw, kreeg klappen, maar procentueel de helft minder.

In aantallen waren er 1.352 faillissementen, een percentage van 0.68% op een totaal van 197.908 bedrijven. Dit kostte 54821 personen hun baan in de bouw.

Grootste klappen vallen in de grafische sector

Het hoogste percentage faillissementen is terug te vinden in de grafische sector. Het faillissement van de Thieme GrafiMedia Groep was daar wellicht de bekendste van. De gehele sector heeft al jaren te maken met overcapaciteit nu er steeds minder geïnvesteerd wordt in de sector en de groeiende concurrentie met online. De enige manier om te blijven bestaan lijkt dan ook om fors te investeren in steeds betere en snellere apparatuur en technieken. Voor kleinere en met name startende ondernemingen is dit niet tot nauwelijks haalbaar.

Bijna 50% minder faillissementen in de bouw dan in de grafische sector

In de media wordt veel aandacht besteed aan het aantal faillissementen in de bouw. De overheid noopte zich toch een BTW verlaging van 19% naar 6% op artikelen voor woningrenovatie en hoopte daarmee de bouwsector een boost te geven. In de bouw vielen dit jaar 1.352 faillissementen, echter dit is ‘maar’ 0.68% ten opzichte van de 197.908 bedrijven in deze sector. Dit is uiteraard een hoog percentage, maar het is nog altijd bijna 50% minder in vergelijking tot de grafische sector. In aantal werknemers is er echter sprake van een omgekeerde wereld. In de bouw verloren 54821 werknemers hun baan. In de grafische sector waren dat 6472 personen.

Top 5 van faillissementen naar branche

De grootste klap viel in de Grafische branche, daarop volgen de Hout en Meubel Industrie, Textiel, Metaal en tot slot de Bouwbedrijven. In totaal vielen er in de bouwbranche 54821 ontslagen, tegen 6472 ontslagen in de grafische sector.

Bron: Graydon