Aandeelhouders krijgen meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van beursondernemingen. Daarnaast krijgen aandeelhouders meer inzicht in belangrijke transacties die een beursonderneming aangaat met aan haar gelieerde partijen, zoals bestuurders of grootaandeelhouders. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en levensverzekeraars, moeten een betrokkenheidsbeleid opstellen.

Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Hoekstra van Financiën dat vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn tot bevordering van de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders omgezet in Nederlands recht. Deze richtlijn heeft tot doel de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders bij beursondernemingen te vergroten en de transparantie van institutionele beleggers en beursondernemingen te verbeteren.

Nieuw voor Nederland is de verplichting om iedere vier jaar het beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen opnieuw voor te leggen aan de aandeelhouders. Daarnaast moeten beursondernemingen jaarlijks een beloningsverslag voorleggen aan de aandeelhouders. In het beloningsverslag moeten beursondernemingen onder andere uitleggen hoe de ontwikkeling van de beloning van bestuurders en commissarissen zich verhoudt tot de beloning van de gemiddelde werknemer.

Nieuw is verder dat belangrijke transacties met partijen die aan de onderneming zijn verbonden moeten worden goedgekeurd door de raad van commissarissen en openbaar worden gemaakt. Om institutionele beleggers te stimuleren transparanter te zijn over hun beleggingsstrategie, moeten zij beleid ontwikkelen over hoe zij de betrokkenheid van aandeelhouders opnemen in hun beleggingsstrategie. Dit beleid moet openbaar worden gemaakt.

Bron: www.rijksoverheid.nl