In 2011 is de vraag naar financieel specialisten gekrompen met 13% ten opzichte van 2011.

In het vierde kwartaal 2011 was de krimp 5,9%. Met -29% vallen de hardste klappen in de financieel administratieve functies. Doorstroming zal dé factor van betekenis moeten worden voor een opleving op de markt voor financieel specialisten in 2012. Dit blijkt uit de analyse “Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt 2011” van Erik Kolthof, competence director Finance bij Yacht.

Sectoren waar sprake is van groei zijn industrie, handel, energie & telecom. Industrie is de grootste groeier met 15%. Forse krimp is terug te vinden in de zorg en overheid, respectievelijk – 21% en – 38%.

Verdere krimp onvermijdelijk

Na jaren van krimp -2009: 40%, 2010: 16% en 2011: 13% -zit de markt voor financiële professionals nog steeds in een neerwaartse spiraal. De jaren van kwantitatieve schaarste hebben we na 2009 ver achter ons gelaten; het aanbod overtreft nog steeds de vraag.
Dat is terug te zien bij schoolverlaters met een bedrijfseconomische achtergrond, bij zeer ervaren financieel specialisten zoals financieel managers en administrateurs en bij hoofden fina nciële administratie met meer dan 15 jaar werkervaring. Blijvende nadruk op kostenbeheersing, automatisering van routinematig administratief werk en off shoring van de finance functie, geven ook in 2012 geen aanleiding voor positieve verwachtingen.

Markt goed voor nichespelers en tweede en derde stappers

Niet alle segmenten zijn echter in mineur. De markt is nog steeds goed voor niche-specialisten zoals auditors, tax accountants en treasurers. Daarnaast is het segment tweede en derde stappers, met 3 tot ongeveer 15 jaar werkervaring, zeer in trek.
Zij combineren de benodigde ervaring met aanvullende competenties als beïnvloedings-vermogen, empathie en het vermogen om leiding te geven aan veranderingen.

Actief zoekenden verdubbeld; doorstroming kan markt vlot trekken

Het aantal financieel specialisten dat van baan wilde wisselen lag de afgelopen jaren op een zeer laag niveau. Zowel de actief zoekenden, als degenen die open stonden voor een leuk aanbod, kozen voor de veiligheid van de huidige werkgever.

Sinds medio 2011 is echter een kentering zichtbaar en is een steeds grotere groep op zoek naar een nieuwe externe uitdaging. Nu is ongeveer 13% actief op zoek naar een nieuwe baan, ten opzichte van vorige metingen betekent dit een verdubbeling.

De vorige keer zocht 29,5% helemaal geen nieuwe baan. Nu staat slechts 16% niet open voor een nieuwe functie extern. Ook degenen die niet echt op zoek zijn of niet echt op de schopstoel zitten, maar de arbeidsmarkt wel in de gaten houden, is gestegen (van 27,5% naar 35,5%) ten koste van de groep die er wel voor open staat als er zich iets aandient (van 25% naar 19,5%).

Na een periode van relatieve stilstand is de behoefte aan baanwisseling bij financiële professionals dus sterk toegenomen. Als deze carrousel eenmaal gaat draaien, is een toename van het aantal vacatures aanstaande. Aangezien vacaturesites nog steeds het meest gebruikte medium zijn voor werkzoekende financiële professionals, kunnen deze signalen snel zichtbaar worden.

 

Bron: APS