De Europese Commissie lanceert een plan dat ruim 300 miljard euro aan investeringen moet aanzwengelen.

Minister Dijsselbloem: “Het aanjagen van investeringen is één van de pijlers van de groeistrategie van de Eurozone. In deze strategie gaat gericht investeringsbeleid hand in hand met het doorvoeren van structurele hervormingen en gezonde overheidsfinanciën. Investeringen vereisen immers  economisch perspectief.”

Minister Dijsselbloem en minister Kamp sturen het plan vandaag naar de Tweede Kamer. Het plan kent drie elementen: een investeringsfonds dat vooral moet dienen als hefboom voor private investeringen, een manier om kansrijke projecten te inventariseren en het wegnemen van knelpunten in het investeringsklimaat.

Met een Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wil de Commissie bestaande publieke middelen inzetten om privaat geld aan te trekken voor kansrijke investeringsprojecten die anders niet of moeilijk van de grond zouden komen. Zo kan het fonds meer dan 300 miljard euro mobiliseren. Dijsselbloem: “Het is goed dat de Commissie uitgaat van de inzet van bestaande publieke EU-middelen. Het fonds moet vooral gaan dienen als hefboom voor private investeringen en zo effectief mogelijk worden ingezet, waarbij kwaliteit en toegevoegde waarde leidend zijn.”

De Commissie kijkt naar Europese en nationale hervormingen voor het investeringsklimaat. Knelpunten kunnen voor een deel weggenomen worden door betere regelgeving, het tot stand brengen van een kapitaalmarktunie, het verdiepen van de interne markt en het werken aan een Energieunie. “Het is goed dat het investeringsplan verder kijkt dan alleen de financiering van projecten, maar ook naar hervormingen om het investeringsklimaat te verbeteren.  Alleen zo zorgen we voor een blijvende verbetering van ons groeipotentieel ,” aldus de minister van Financiën.

Met de reactie op het voorstel van de Commissie stuurt Dijsselbloem ook een projectlijst met Nederlandse projecten voor de Task Force Investeringen mee naar de Kamer. Deze Task Force, waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn, is opgericht tijdens de Ecofin Raad in oktober. Op de projectenlijst staan private projecten in onder meer de sectoren energie, ICT, transport en sociale infrastructuur. Deze projecten zijn in potentie economisch haalbaar, maar lopen tegen bepaalde knelpunten op, zoals belemmerende regelgeving en onvoldoende financiering. De lijst is bedoeld om die knelpunten te illustreren en te achterhalen hoe zij kunnen worden opgelost.

De lijst is dus geen wensenlijst die optelt tot een totaal van 315 miljard. Als een project op de lijst staat, is dat geen garantie voor een bijdrage uit het investeringsfonds, net zoals het niet vermeld staan op de lijst een indicatie is dat het project daar niet voor in aanmerking kan komen.

Bron: Rijksoverheid.nl