De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) noemt de oproep van Autoriteit Financiële Markten (AFM) om hypotheekeisen in Nederland aan te scherpen volstrekt onnodig en buitenproportioneel. Het is volgens de makelaars een verkeerd signaal in een markt die door de financiële crisis toch al op slot zit. De Nederlandse Bank constateert dat de financiële buffers voor hypotheken te laag zijn. Dit is werkelijk de kar achter de wagen spannen.’

NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘De toezichthouders hebben wereldwijd op alle fronten zitten te slapen. Dat is een gegeven. Het is echt heel erg onterecht dat de Nederlandse huizenkopers nu worden gestraft voor falende financiële regimes wereldwijd.

Met elkaar kunnen we vaststellen dat, in tegenstelling tot de Amerikaanse en Britse hypotheekmarkt, de Nederlandse hypotheekmarkt als solide geldt. Door financieel wanbeleid elders in de wereld mogen Nederlandse hypotheekverstrekkers nu niet plotseling worden geconfronteerd met aanscherping van de eisen. Dit is geen brand blussen, dit is hem aansteken.’

De Nederlandse woning- en bouwmarkt zit sinds de financiële crisis op slot. De NVM noemt de bemoeienis van de AFM en De Nederlandse Bank met de Nederlandse hypotheekmarkt onevenredig en onnodig. De NVM onderstreept overigens het belang van goed toezicht op de gedragscode van geldverstrekkers, maar ‘dit mag niet doorslaan in extreem risicomijdend gedrag van banken’, aldus Hukker.

In Nederland kunnen starters op een verantwoorde manier met behulp de Nationale HypotheekGarantie (NHG) geld lenen tot maximaal 4,5 keer het jaarinkomen. Hukker: ‘De nu voorgestelde plannen van de AFM missen elke samenhang met andere overheidsinstrumenten zoals koopsubsidie, de starterslening en de NHG, het bestaan c.q. het in stand houden van de overdrachtsbelasting.’

Bron: APS