AFM en DNB gaan de komende maanden het toezicht op het beloningsbeleid aanscherpen. Dit krijgt zijn weerslag in het besluit beheerst beloningsbeleid dat het Ministerie van Financiën op 1 januari 2011 in werking wil laten treden. Dit regelt de bevoegdheden van de AFM. Daarnaast expliciteert het besluit de bestaande bevoegdheden van DNB en biedt het een basis voor DNB om nieuwe internationale regels zoals de Capital Requirement Directive III te implementeren.

AFM en DNB houden beide toezicht op beheerst beloningsbeleid. DNB en AFM zien erop toe dat van beloningen geen prikkels uitgaan die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico's en onzorgvuldige behandeling van klanten. De AFM richt zich daarbij op de risico's van het beloningsbeleid voor de zorgvuldige behandeling van klanten. DNB richt zich op alle risico's van het beloningsbeleid die de soliditeit van de onderneming kunnen aantasten. Bij de uitoefening van het toezicht werken de AFM en DNB zoveel mogelijk samen.

Perverse beloningsprikkels worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. De principes voor beheerst beloningsbeleid die de AFM en DNB in mei 2008 hebben opgesteld waren de eerste stap in het toezicht op beloningen.

Beheerst beloningsbeleid vereist voor financiële ondernemingen

De regels gelden voor alle financiële ondernemingen in Nederland, dus banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners. Het beheerst beloningsbeleid heeft betrekking op alle personen binnen een onderneming, dus niet alleen op bestuurders.

Toezicht DNB

DNB ziet al toe op beheerst beloningsbeleid. Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) moeten financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid geformuleerd hebben. DNB investeert de komende maanden in het toezicht op beloningen van alle financiële ondernemingen. Specifiek van banken is snelle en krachtdadige actie nodig om een beheerst beloningsbeleid te realiseren, in verband met de tijdige implementatie van CRD III per 1-1-2011. In het laatste kwartaal van dit jaar gaat DNB haar beleidsregel voor een beheerst beloningsbeleid ter consultatie voorleggen aan de financiële sector.

Bron: De Nederlandse Bank