Contactopname met deurwaarders- en incasso-organisatie stijgt vlak voor rechtsgang met 130%

Mensen met een huurachterstand komen sneller in actie als zij van het deurwaarders- en incassobureau een extra aansporing ontvangen die past bij hun situatie. Het effect van zo’n motiverende boodschap is het grootst vlak voor een gang naar de rechter. In die fase stijgt het aantal huurders dat met het bureau contact opneemt met wel 130% bij een boodschap op maat. Daarmee worden hoge griffiekosten voor de huurder voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van deurwaarders- en incassobureau Incassade en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Incassade stuurt debiteuren al langer extra aansporingen, in de vorm van zogenaamde motivatiekaartjes. Ze zijn bedoeld als extra prikkel om met het deurwaarders- en incassobureau contact op te nemen. In dit onderzoek werd de boodschap afgestemd op de precieze situatie van de huurder. Bijvoorbeeld met als doel om angst weg te nemen, of om juist heel concreet de sanctie te noemen kort voor een ontruiming.

Sneller en vaker contact in elke fase

Huurders nemen dankzij een boodschap op maat in alle stadia eerder contact op met het deurwaarders- en incassobureau, blijkt uit het onderzoek. Na de eerste sommatie steeg dat aantal met meer dan de helft (58%), bij de laatste waarschuwing voor een ontruiming met meer dan een derde (34%). Het meest opzienbarend was de stijging van 130% in de tweede fase, vlak voor de gang naar de rechter. Door in die fase alsnog tot een oplossing te komen, besparen huurders zichzelf hoge griffiekosten.

Effectieve aanpak bevestigd

Paul Otter, Algemeen Directeur van Incassade, ziet de visie van zijn bureau bevestigd door het onderzoek: “Het is in onze sector helaas de norm om mensen met een betalingsachterstand alleen te waarschuwen voor boetes en sancties. Dat maakt ze bang en leidt zelden tot een oplossing. Wij kiezen bewust voor een aanpak waarbij we zoveel mogelijk motiverend communiceren. Dit onderzoek bewijst dat die benadering effectiever is.”

Eerste contact cruciaal

Dat huurders vooral vaker in actie komen in de dagvaardingsfase, stemt Otter extra blij. Hij wijst op het stijgend aantal huurders met een betalingsachterstand. “Door deze mensen te helpen de kosten van een gang naar de rechter te voorkomen, houden we de financiële schade in elk geval beperkt. Onze ervaring is bovendien dat het eerste contact cruciaal is. Als we dat contact eenmaal hebben, volgt vroeg of laat vaak ook een definitieve oplossing.”

Vervolgstudie

Op dit moment doen Incassade en de RUG vervolgonderzoek naar de invloed van de tone of voice op de verschillende momenten in het incassoproces. De resultaten worden verwacht in mei. Beide onderzoeken zijn een vervolg op de eerdere studie Message Framing, eveneens van Incassade en de RUG. Daaruit bleek al dat een motiverende boodschap voor debiteuren effectiever is als die op sociale beïnvloedingstechnieken is gebaseerd.

Motivatiekaartje, verstuurd bij eerste sommatie.  

Motivatiekaartje, overhandigd door gerechtsdeurwaarder bij dagvaarding 

Motivatiekaartje, overhandigd door gerechtsdeurwaarder bij aanzegging ontruiming 

Bron: www.incassade.nl