Eind september 2022 ontvingen 396 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Eind maart 2013 was de laatste keer dat dit er minder waren. Ten opzichte van vorig jaar september waren er bijna 16 duizend bijstandsontvangers minder. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Al zes kwartalen achtereen zijn er minder bijstandsontvangers in vergelijking met het jaar ervoor. De jaar-op-jaarverschillen worden wel kleiner.

In de afgelopen zes kwartalen is het aantal jongeren (tot 27 jaar) met een bijstandsuitkering het sterkst afgenomen. Ook bij deze groep loopt het aantal elk kwartaal minder snel terug. Eind maart was dat nog 15 procent minder dan een jaar eerder, eind september 6 procent. Aan het eind van die maand waren er nog 33 duizend jongeren met bijstand.

Ook bij de oudere leeftijdsgroepen ging de afname minder snel. Het verschil met een jaar eerder bij de 27- tot 45-jarigen was eind maart bijna 9 procent en eind september 7 procent. Eind september 2022 waren er 135 duizend bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep.

Het aantal 45-plussers in de bijstand vermindert het langzaamst. De percentages van de jaar-op-jaardaling in deze groep lagen in de laatste drie kwartalen rond de 2. Het aantal 45-plussers met bijstand kwam daarmee eind september uit op 228 duizend.

Meer personen uit de bijstand dan erin

De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het saldo van instroom en uitstroom. De meest recente stroomcijfers die beschikbaar zijn, hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2022. In dat kwartaal stroomden meer mensen de bijstand uit dan in. Het gaat om 20,5 duizend uitstromers en 18,4 duizend instromers.

De uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is niet inbegrepen in de cijfers. In het tweede kwartaal van 2022 zijn ruim 1,4 duizend personen de bijstand uitgestroomd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd. Met ingang van 2022 is de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden. In het eerste kwartaal was er daardoor geen uitstroom wegens het bereiken van de AOW-leeftijd.

Hoogste bijstandsdichtheid in de Randstad-regio’s

Eind mei 2022 telde Nederland onder de mensen van 18 jaar tot de AOW-leeftijd 36 bijstandsontvangers per duizend inwoners. Dat is een dichtheid van 3,6 procent. De hoogste dichtheid was te vinden in de arbeidsmarktregio’s Rijnmond, Haaglanden en Groot Amsterdam met respectievelijk 5,6; 5,1 en 4,7 procent. De laagste bijstandsdichtheid kwam voor in Rivierenland met 2,1 procent. Tot deze arbeidsmarktregio behoren onder meer de gemeenten Zaltbommel, Culemborg en Tiel.

Vijf jaar eerder, eind mei 2017, was de bijstandsafhankelijkheid groter. In geheel Nederland ging het om 44 mensen met bijstand per duizend inwoners van 18 jaar tot de AOW-leeftijd, een dichtheid van 4,4 procent. In alle arbeidsmarktregio’s was de bijstandsdichtheid in 2017 hoger dan in 2022. De arbeidsmarktregio’s met de hoogste bijstandsdichtheid waren in 2017 ongeveer dezelfde als in 2022.

Bron: CBS