Het afgelopen jaar zijn er 31.195 consumenten bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 771.000 consumenten met een dergelijk financieel probleem. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Kredietbarometer.

Trend zet door

De jarenlange trend van oplopende betalingsproblemen zet nog steeds door. Toch is er ook een positief element in de nieuwste BKR-cijfers te ontdekken. De stijging van het aantal mensen met een achterstand op de lening is lager dan in 2013. In 2013 kwamen maar liefst 51.000 consumenten in de problemen.

Maatschappelijk probleem

Bij BKR worden afgesloten kredieten en betalingsachterstanden daarop vastgelegd. Het probleem van betalingsachterstanden is echter veel omvangrijker dan de BKR-cijfers aangeven. Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Uit de Monitor Betalingsachterstanden 2014 van de overheid blijkt dat circa 1/3 van alle huishoudens in Nederland een vorm van een betalingsachterstand heeft. Dit zijn 2,3 miljoen huishoudens. De niet-krediet schulden zijn veel omvangrijker dan de kredietschulden.” Uit de genoemde Monitor blijkt tevens een toename van alle typen achterstallige rekeningen, zoals terugbetalingen aan de Belastingdienst, ziektekostenverzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties.

Schulden kosten elk huishouden elk jaar 1453 euro

Een huishouden met ernstige financiële problemen kost de samenleving al snel honderdduizend euro. Dat meldde het Nibud op 17 oktober 2014. Van den Bosch: “Van de 2,3 miljoen huishoudens in Nederland met een betalingsachterstand, zijn er 1,1 miljoen huishoudens met ernstige financiële problemen. Dat betekent dat schulden de samenleving jaarlijks 11 miljard euro kosten. En dat komt neer op een schuldenpost van 1453 euro voor ieder huishouden, elk jaar opnieuw.”

Samenwerking met de overheid

Het Ministerie van Sociale Zaken wil graag dat er in een vroeg stadium hulp wordt geboden aan gezinnen die in de financiële problemen dreigen te komen. Zij doen een beroep op gemeenten om hier invulling aan te geven. BKR maakt op dit moment afspraken met een aantal gemeenten om hen – via pilotprojecten – te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. De kern van deze pilots is dat ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven data over betalingsachterstanden aanleveren. BKR maakt vervolgens een inschatting van de ernst van de individuele schuldenproblematiek.

Actieve benadering

Op basis van de inschatting kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens in de ‘gevarenzone’ actief benaderen. Zo kan de gemeente in een vroeg stadium ondersteuning bieden bij het aanpakken van de financiële problemen. Van den Bosch: “Soms kan de gemeente een huishouden alleen al helpen door te wijzen op toeslagen en voorzieningen waar zij wettelijk recht op hebben. Ook kan de gemeente bijvoorbeeld wijzen op de budgettools die het Nibud ter beschikking stelt”. De ervaring vanuit de pilots moet gaat leiden tot een Landelijk Systeem van Vroegsignalering voor gemeenten.

Bron: BKR