– Na record in 2013 dalen faillissementen met 10 procent in 2014
– Omstandigheden in andere Europese landen verbeteren
– Toename bedrijfssluitingen verwacht in opkomende economieën

Nadat het aantal faillissementen jarenlang sterk groeide, neemt het aantal bedrijfssluitingen in 2014 met maar liefst 10 procent af. Hiermee kent Nederland samen met Ierland de sterkste daling van het aantal faillissementen in de eurozone. In het eerste kwartaal van 2014 was al sprake van een duidelijke kentering. Toen daalde het aantal faillissementen met 9 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit de Economic Outlook van Atradius, de grootste kredietverzekeraar van Nederland.

De sterke daling van het aantal faillissementen is het gevolg van het economische herstel dat aan het einde van 2013 is ingezet. Het aantal bedrijven dat over de kop gaat, neemt hierdoor af tot 8.500. Dat is een duidelijke doorbraak ten opzichte van de afgelopen jaren. Nederland is zwaar getroffen door de crisis, waardoor het aantal faillissementen in 2013 nog een recordhoogte bereikte. Toen gingen 9.456 bedrijven failliet: een stijging van 9,7 procent in vergelijking met 2012. Het aantal bedrijven dat failliet ging, ligt volgens Atradius nog wel ruim twee maal zo hoog als in de periode voor de crisis.

Lichte daling aantal faillissementen eurozone

Ook in de eurozone is sprake van betere vooruitzichten als gevolg van de economische groei. Naar verwachting daalt het aantal faillissementen in 2014 met 2,1 procent. Ook hier is sprake van een trendbreuk: voor het eerst sinds 2007 neemt het aantal bedrijven dat de deuren moet sluiten af, terwijl vorig jaar nog sprake was van een stijging met 4,4 procent. Net als in Nederland is het aantal faillissementen in de eurozone nu nog twee keer zo hoog als voor de crisis. Toch zijn in de meeste landen de omstandigheden sinds eind 2013 duidelijk verbeterd. Duitsland – de grootste economie van de eurozone – presteert goed. Hier daalde het aantal faillissementen met 8,1 procent in 2013 en in 2014 is waarschijnlijk sprake van een daling met 2 procent: het laagste niveau sinds 1997.

Atradius denkt dat het aantal faillissementen in Spanje en Portugal met 5 procent zal dalen. Wel tekent zij aan dat het aantal bedrijven dat in Zuid-Europa failliet gaat nog bijna vier keer zo hoog als voor de crisis. In de rest van Europa is eveneens sprake van betere vooruitzichten. In het Verenigd Koninkrijk daalt het aantal faillissementen met 3 procent. In Scandinavië neemt het aantal faillissementen met 4,6 procent af, met name als gevolg van een sterk herstel in Denemarken. 

In de Verenigde Staten neemt het aantal faillissementen met 5 procent af. Hiermee daalt het aantal bedrijven dat de deuren moet sluiten voor het vijfde achtereenvolgende jaar.

Meer bedrijfssluitingen in opkomende landen

Door de afzwakkende economische groei in veel opkomende economieën neemt het aantal faillissementen toe. In Latijns-Amerika – met name Brazilië en Chili – zal het aantal bedrijfssluitingen naar verwachting stijgen. Ook in Oost-Europa, Rusland en Turkije doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor. In China en India is sprake van een beperkte verslechtering.

“De economische omstandigheden in de rijke landen zijn duidelijk verbeterd. Het herstel in de eurozone wint aan kracht en kredietvoorwaarden worden soepeler. De gevolgen van de crisis ebben weg. Zo neemt de economische groei in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk toe als gevolg van een sterk herstel van de binnenlandse vraag”, vertelt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “In veel opkomende landen gaat het echter minder goed. De Chinese economie koelt af, nu de overheid de groei van kredieten aan banden wil leggen. Internationale investeerders lenen minder snel geld aan opkomende landen en zijn zich sterker bewust van binnenlandse risico’s. Alles wijst erop dat het tijdperk van een hoge wereldwijde liquiditeit ten einde is gekomen.”

Bron: www.creditexpo.nl