Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. Er zijn in maart 13 bedrijven minder failliet verklaard dan in februari, meldt het CBS. De trend is de afgelopen jaren redelijk vlak.

Trend afgelopen jaren redelijk vlak

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Na september 2017 is de trend redelijk vlak. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna wisselden perioden met stijgingen en dalingen elkaar af.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in maart 289 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 61.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in maart de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Dit bericht is het reguliere bericht dat het CBS elke maand publiceert over de ontwikkeling van het aantal faillissementen op maandbasis. Inmiddels brengt het CBS vanwege de Corona-crisis ook wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. Deze cijfers zijn iets actueler dan de maandcijfers en zullen doorgaans op donderdag 12.00 uur gepubliceerd worden.

In de cijfers tot en met de eerste week van april zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar. Tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement kunnen enkele weken zitten. vanaf week 14 houden de rechtbanken de rekesten (als een andere partij de rechter verzoekt om een bedrijf failliet te laten verklaren) voor ten minste vier weken aan, tenzij er sprake is van spoed. Daarnaast is door het kabinet een noodpakket voor economie en banen opgezet om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bron: CBS