– Kredietrisico’s blijven hoog in Zuid-Europa
– Wereldwijd is sprake van minder faillissementen

Na een sterke stijging in de afgelopen jaren stabiliseert het aantal faillissementen in Nederland zich in 2014 als gevolg van het economisch herstel. In de gehele eurozone is volgend jaar sprake van een bescheiden stijging van het aantal bedrijfssluitingen. Een kwetsbare economische groei in combinatie met beperkte toegang tot krediet zorgen dat bedrijven nog steeds onder druk staan. Alleen in Azië-Pacific is het aantal faillissementen lager dan in 2007. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Economic Outlook van Atradius.

Nederland is één van de landen in Europa die het zwaarst is getroffen door de recessie, waardoor het aantal faillissementen in 2012 en 2013 een recordhoogte bereikte. Op dit moment is het aantal Nederlandse bedrijven dat failliet is gegaan ruim twee keer zo hoog als in de periode voor de crisis. Het aantal failliet verklaarde bedrijven zal in 2014 uitkomen op ongeveer hetzelfde niveau als in 2013. Atradius verwacht dat in heel 2013 bijna 9.400 bedrijven failliet gaan. Hiermee ligt het aantal faillissementen 9 procent hoger dan in 2012. Hoewel de Nederlandse economie in 2014 slechts licht herstelt, lijkt dit voldoende om het tij te keren.

Faillissementen in eurozone stijgen

Ondanks de hogere economische groei in de eurozone zal het aantal faillissementen in 2014 licht stijgen. Deze toename bedraagt op basis van de laatste prognoses 0,9 procent. Dat komt bovenop een toename van 6,8 procent in 2013. Het aantal faillissementen is twee keer zo hoog als in 2007 en bevindt zich naar verwachting niet vóór 2015 op het niveau van voor de crisis. Dit komt mede door de onzekere economische omstandigheden in Zuid-Europese landen, waar de kredietrisico’s onverminderd hoog zijn. De aanhoudende economische malaise zorgt hier in 2013 voor een sterke toename van 11,1 procent van het aantal faillissementen. Op dit moment is het aantal bedrijven dat in Zuid-Europa failliet gaat bijna vier keer zo hoog als voor de crisis. In 2014 gaat het naar verwachting weliswaar iets beter, maar loopt het aantal faillissementen verder op met 2,5 procent. Vooral Italië en Spanje hebben te maken met kredietrisico’s. In 2013 neemt het aantal faillissementen met respectievelijk 10 en 15 procent toe en in 2014 met 5 en 2 procent. Duitsland – de grootste economie van de eurozone – kan in 2013 daarentegen een daling van 4 procent tegemoet zien. Volgens Atradius is in 2014 in Duitsland echter sprake van stagnatie door een tegenvallende economische groei en een al historische laag faillissementsniveau.

In de rest van Europa is sprake van grote verschillen tussen landen. Terwijl het aantal faillissementen in het Verenigd Koninkrijk ook in 2013 daalde, is dit nog steeds een kwart hoger dan in de periode van voor de crisis. In Scandinavië – waar in de eerste drie kwartalen van 2013 sprake was van een toename van het aantal bedrijven dat failliet ging – is het aantal faillissementen maar liefst 66 procent hoger dan in 2007. In beide gebieden zal de situatie in 2014 naar verwachting licht verbeteren. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit voor het derde achtereenvolgende jaar. In 2014 voorspelt Atradius hier een daling van het aantal faillissementen met 3 procent, na een vergelijkbare daling in 2013.

Wereldwijd betere vooruitzichten

Wereldwijd verwacht Atradius een economische groei van 3,1 procent in vergelijking met 2,4 procent in 2013. Zo groeit de economie in de Verenigde Staten met 2,6 procent en presteren ook Azië en Latijns-Amerika nog steeds goed, hoewel de economie in deze regio’s minder snel groeit dan in voorgaande jaren. In de VS daalt het kredietrisico dankzij het aanhoudende economisch herstel en doordat meer kredieten worden verleend. Naar verwachting daalt het aantal faillissementen hier in 2014 met 5 procent ten opzichte van een daling van 6 procent in 2013.

Grafiek21112013

“Er is sprake van een zichtbare kentering van de kredietrisico’s in de eurozone. Ondanks de lichte groei van het aantal faillissementen zijn de vooruitzichten veel positiever dan in het afgelopen jaar. Er is zichtbare vooruitgang geboekt met de implementatie van een bankenunie in de eurozone. Deze ontwikkeling moet de weg vrijmaken voor economisch herstel door een hogere kredietverlening aan bedrijven”, aldus John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Bron: www.creditexpo.nl