Woningcorporaties zagen zich in 2014 genoodzaakt tot huisuitzetting van 5.900 huishoudens. Dat is 15 procent minder dan in 2013.

Dit blijkt uit een recente enquête van de vereniging van woningcorporaties Aedes onder 180 woningcorporaties in Nederland. Het aantal huurders dat in de financiële problemen komt blijft wel stijgen, waardoor de betalingsachterstanden bij woningcorporaties toenamen tot zo’n 350 miljoen euro.

Voorkomen

Huurachterstand is de belangrijkste reden voor uitzetting (85 procent). Andere redenen zijn wietteelt, onderverhuur/woonfraude en overlast. Uitzetting kan pas plaatsvinden na een uitspraak van de rechter. Na een gerechtelijk vonnis bij huurachterstand konden woningcorporaties in overleg met de huurders in zeven van de tien gevallen alsnog huisuitzetting voorkomen.

Samenwerking noodzakelijk

In 2014 zijn 23.500 vonnissen uitgesproken. Deze leidden in 5.900 gevallen tot een huisuitzetting. Het aantal vonnissen steeg in 2014 licht, terwijl het aantal huisuitzettingen juist daalde. Woningcorporaties doen er – ook na een vonnis – nog veel aan om huisuitzetting te voorkomen. Uit de cijfers blijkt dat die inspanningen vaak iets opleveren. Daarbij is samenwerking met overheid en gemeenten belangrijk. Een huisuitzetting is vrijwel altijd het gevolg van schulden bij verschillende partijen. Een belangrijke partij is de Nederlandse overheid zelf, omdat zowel de Belastingdienst als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ‘preferente schuldeisers’ zijn. Doordat hun vorderingen eerst betaald moeten worden, houdt een huurder soms geen geld meer over om de huur te betalen. Aedes stuurde daarover een brief naar de Tweede Kamer die op 25 maart 2015 praat over armoede en schulden.

Groepen

Niet alle woningcorporaties houden van huisuitzettingen bij om welk type huishouden het gaat. Als het type huishouden wel bekend is, zijn alleenstaanden tussen 30 en 60 jaar de grootste groep, gevolgd door alleenstaande jongeren tussen 18 en 30 jaar. In de meeste gevallen (77 procent) gaat het daarbij om mannen.

Preventie

Corporaties sloten met 58.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen. En om het snel oplopen van huurschuld te voorkomen, doen woningcorporaties veel aan preventie. Ze leggen huisbezoeken af, bellen de huurders, verwijzen door naar hulpverleningsinstanties en organiseren achter-de-voordeurprojecten. Ook sluiten corporaties convenanten af met onder meer gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening.

Meer uitkomsten staan in de corporatiemonitor die via aedes.nl is te downloaden

Bron: Aedes