Het aantal huisuitzettingen is vorig jaar opnieuw gedaald, blijkt uit een enquête van Aedes onder 179 woningcorporaties. In 2017 waren corporaties in 3.700 gevallen genoodzaakt huurders uit hun huis te zetten, 23 procent minder dan in 2016. ‘Achter een huisuitzetting gaan vaak trieste persoonlijke omstandigheden schuil. Woningcorporaties doen er daarom alles aan om te voorkomen dat iemand op straat belandt, maar soms kun je niet anders. Deze cijfers geven in ieder geval aan dat onze aanpak werkt’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Corporaties maken steeds vaker afspraken met gemeenten over de aanpak van armoede, schuld en huisuitzettingen. Norder vindt dat ook de Rijksoverheid aan zet is. ‘De Belastingdienst en het CJIB krijgen nog steeds voorrang bij het innen van schulden, met torenhoge incassokosten. Willen we nog minder huisuitzettingen, dan moet de overheid die voorrang echt schrappen en samenwerken met gemeenten en corporaties. Juist de huur, gas, water en licht en zorgverzekering moeten voorrang krijgen. Een dak boven je hoofd is belangrijker dan een bekeuring.’

Verplicht budgetbeheer, het inhouden van de huur op de uitkering en directe betaling van de huurtoeslag aan corporaties helpen bij het voorkomen van schulden en huisuitzettingen. Corporaties maken zich ook zorgen over de gevolgen van de nieuwe privacywet. Die mag afspraken over vroegsignalering van schulden en achterliggende problemen niet belemmeren.

Dalende trend

Voor het vierde jaar op rij is een dalende trend te zien in het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties. Uitzetting van huurders gebeurt alleen in uiterste gevallen, als geen andere oplossing kan worden gevonden. Een oplopende huurachterstand is nog steeds de belangrijkste reden voor uitzetting (80 procent). Andere redenen zijn wietteelt, overlast, onderverhuur en leegstand van de woning. Verreweg de meest uitgezette huurders zijn alleenstaanden (84 procent).

Uitspraken rechter

Voor een huisuitzetting is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2017 spraken rechters 13.500 vonnissen uit om huurders te kunnen uitzetten, in 2016 waren er dit nog 18.500. Het aantal vonnissen ligt daarmee op het laagste niveau in tien jaar. Zo’n vonnis leidt in 2017 maar in 27 procent van de gevallen (3.700) daadwerkelijk tot huisuitzetting. In bijna driekwart van de gevallen lukt het de corporatie na het vonnis alsnog om in overleg met de huurder uitzetting te voorkomen.

Preventie

Steeds meer corporaties kiezen daarom voor een persoonlijke aanpak met huisbezoeken, ook onverwacht en in het weekend. Verder zoeken zij actief contact met huurders en verwijzen hen waar nodig door naar hulpverleningsinstanties. Corporaties sluiten hierover convenanten met gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening. Steeds vaker maakt het voorkomen van huisuitzettingen deel uit van de prestatieafspraken. Bij 64 procent van de corporaties is dit inmiddels het geval.

Praktijkvoorbeelden corporaties

Kijk voor meer feiten en cijfers op Hoeveel huisuitzettingen zijn er per jaar?.

Bron: Aedes