Gemiddelde uitstaande schuld meer dan 1000 euro.

In de afgelopen maanden is het aantal jongeren met problematische schulden aanzienlijk gestegen. Dit blijkt uit een analyse van incassobedrijf Lindorff onder jongeren van 18 tot 25 jaar. Op dit moment zijn er zo’n 80.000 jongeren die een schuld bij Lindorff hebben uitstaan. In dezelfde periode vorig jaar waren het er nog 68.000. Dit betekent een toename van ruim 17%.

Van de jongeren met een schuld heeft meer dan 60% deze uitstaan bij een telecomprovider. De gemiddelde schuld per persoon bedraagt meer dan 1000 euro. Doordat jongeren nog een gezonde financiële toekomst in het vooruitzicht hebben, komen zij minder snel in aanmerking voor schuldhulpverlening. Toch ziet Lindorff dat het aantal jongeren met een problematische schuld schrikbarend hoog is; 11% van hen zit momenteel in een langdurig schuldsaneringstraject.

Altijd ‘connected’

De toename van het aantal jonge debiteuren heeft volgens Lindorff te maken met een nieuw tijdperk. Maurice Sluis, directeur Marketing & Communicatie: ‘Jongeren willen altijd en overal ‘connected’ zijn. Ze sluiten gedachteloos één of meerdere abonnementen af. Zij verkijken zich echter op de hoogte van de abonnementskosten en kunnen na verloop van tijd de betalingsverplichtingen niet meer nakomen. Hiermee lopen ze het risico uiteindelijk in een wettelijke schuldsanering te belanden. Hieraan is vaak al een langer traject van aanmanen en herinneren vooraf gegaan. Onverantwoord financieel gedrag kan er zelfs toe leiden dat de jongere onder toezicht van een curator of bewindvoerder wordt gesteld. Dat wil je niet als je in de bloei van je leven zit en nog zoveel mooie plannen hebt.’

Campagne voor jonge debiteuren

Lindorff wil jongeren bewustmaken van hun financiële verantwoordelijkheid en start daarom deze week een campagne voor jonge debiteuren. Het is een landelijke campagne die jongeren niet alleen wil waarschuwen, maar ze juist ook met handige tips en tricks wil helpen uit de schulden te komen en te blijven. ‘Met de campagne hopen we jongeren die in de schulden zitten weer financieel gezond te krijgen. We laten onder andere zien hoe je verstandig kunt omgaan met geld, maar benadrukken ook de gevolgen van het hebben van schulden. Zo zijn jongeren zich vaak niet bewust van de hoge kosten die dit met zich meebrengt of dat het uitblijven van betaling eventueel een negatieve registratie oplevert. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de jongere zelf’, aldus Sluis.

Lindorff geeft jongeren 3 handige tips om na de zomer schuldenvrij te zijn en het nieuwe schooljaar met een schone lei te beginnen:

1. Check regelmatig je (lopende) rekeningen. Kijk hierbij kritisch of jouw uitgavenpatroon past bij je persoonlijke financiële situatie;
2. Gebruik het extra inkomen in de zomer, zoals de inkomsten uit je vakantiebaan en/ of de aankomende studiefinanciering, om schulden af te lossen.
3. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is van plan om achterstallig schoolgeld in te houden op de studiefinanciering. Studenten houden hierdoor minder over om hun rekeningen te betalen. Los daarom je schuld af voordat deze regeling van kracht wordt.

Bron: www.creditexpo.nl