Eind december 2023 ontvingen 401 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn 4 duizend personen meer dan een jaar eerder, een stijging van ruim 1 procent. Met name onder mannen en jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsgerechtigden toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS.

Dit is het tweede kwartaal op rij dat er meer bijstandsontvangers waren dan een jaar eerder. Daarvoor was het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van een jaar eerder juist negen kwartalen achtereen kleiner. In 2020 nam het aantal bijstandsontvangers toe, bij het uitbreken van de coronacrisis. Het aantal mensen dat eind december 2023 een bijstandsuitkering ontving is met circa 400 duizend relatief laag en rond hetzelfde niveau als tien jaar geleden.

Vooral onder jongeren meer bijstand

Onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsuitkeringen relatief het sterkst toe, met ruim 9 procent (3 duizend personen). De groep jongeren tot 27 jaar met een algemene bijstandsuitkering is met 38 duizend personen het kleinst. Ook onder de 45-plussers tot de AOW-leeftijd was een lichte stijging zichtbaar, namelijk van duizend personen, een toename van 1 procent. Het aantal personen met een bijstandsuitkering in de leeftijd van 27 tot 45 jaar is eind 2023 ongeveer gelijk gebleven. Gerekend over de periode eind 2016 tot en met eind 2022 daalde deze groep met in totaal 51 duizend personen.

Vooral een toename onder mannen

Eind 2023 ontvingen vrouwen vaker een bijstandsuitkering dan mannen; 227 duizend vrouwen tegenover 174 duizend mannen. Ook in eerdere jaren ontvingen vrouwen vaker bijstand, maar het verschil was eind 2023 wel kleiner dan een jaar eerder. Dit komt doordat het aantal mannen dat bijstand ontving met 2 procent toenam, terwijl het aantal vrouwen in de bijstand nagenoeg gelijk bleef. Over het algemeen schommelt het aantal mannen in de bijstand meer dan het aantal vrouwen, terwijl mannen minder vaak een bijstandsuitkering ontvangen. Alleen in 2021 en 2022 daalde het aantal vrouwen in de bijstand meer dan het aantal mannen.

Bron: CBS