De looptijd van schuldregelingstrajecten is per 1 juli wettelijk gehalveerd naar 18 maanden. Naar verwachting zal deze wetswijziging leiden tot meer schuldregelingen, omdat mensen zo sneller van hun schulden afkomen. Vooralsnog is die toename niet zichtbaar bij de 120 gemeenten die meedoen aan de ‘Monitor schuldhulpverlening in onzekere tijden’.

De monitor geeft inzicht in de schuldhulpverleningscijfers van juli, augustus en september 2023, de eerste periode waarin de wetswijziging van kracht is. Het aantal gestarte schuldregelingen is in dit kwartaal echter nog niet gestegen. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 ligt het aantal schuldregelingen zelfs lager.

In de maanden voor 1 juli 2023 bleek juist een afname van het aantal gestarte schuldregelingen. Gemeenten zouden toen schuldregelingen hebben uitgesteld, zodat zij deze mensen na 1 juli konden helpen om sneller van hun schulden af te komen. Het verwachte effect van de nieuwe wet blijft dus vooralsnog uit.

Wel meer aanmeldingen

Wel hebben zich in het derde kwartaal van 2023 bijna een kwart meer mensen aangemeld voor schuldhulpverlening ten opzichte van het tweede kwartaal. Uit de monitor blijkt dat het aantal aanvragen nagenoeg op hetzelfde niveau ligt als in dezelfde periode vorig jaar.

Over de monitor

Divosa en de NVVK publiceren elk kwartaal de Monitor schuldhulpverlening in onzekere tijden. De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening en het aantal gestarte en niet tot stand gekomen schuldregelingen. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen 120 gemeenten vertegenwoordigen. Deze editie geeft inzicht in de situatie van juli, augustus en september 2023.

Kijk op de NVVK kennisbank voor een overzicht van alle monitoren tot nu toe.

Bron: NVVK