In 2012 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland licht gedaald.

In totaal zijn 29.300 valse biljetten onderschept en geregistreerd, tegen de 29.700 valse biljetten die in 2011 werden aangetroffen. 2011 en 2010 lieten reeds dalingen van het aantal valse biljetten zien van respectievelijk 25% en 28%.

Ook wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten afgenomen. De Europese Centrale Bank (ECB) meldde vanmiddag in een persbericht dat het afgelopen jaar 531.000 valse biljetten zijn aangetroffen, een afname van 12% ten opzichte van 2011. De valse biljetten die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest uit circulatie worden gehaald, betreffen de coupures EUR 20 en EUR 50.

De eurobiljetten zijn door de echtheidskenmerken goed beschermd tegen vervalsing. Het is belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van deze echtheidskenmerken. Informatie hierover is te vinden op de DNB-webpagina Echtheidskenmerken van eurobankbiljetten. Verder heeft de ECB vandaag het eerste biljet van de tweede serie eurobiljetten onthuld.

De nieuwe eurobiljetten zullen over een periode van een aantal jaren geleidelijk worden ingevoerd, te beginnen met het EUR 5-biljet op 2 mei 2013. Met de tweede serie blijft het Eurosysteem de bescherming tegen vervalsing voortzetten, door  de eurobankbiljetten nog veiliger te maken met verbeterde echtheidskenmerken.

Bron: De Nederlandse Bank