Nederlandse bedrijven hebben in het tweede kwartaal van dit jaar 54% meer incassozaken tegen bedrijven aanhangig gemaakt dan in dezelfde periode van 2008.  De totale waarde van de incasso's steeg met 22%. Die stijging is veel minder, omdat het gemiddelde bedrag van de niet-betaalde rekeningen 15% lager lag.

Dit blijkt uit de incassobarometer die Atradius heeft gepubliceerd. Deze barometer brengt het aantal incassozaken tussen bedrijven in beeld en verschijnt ieder kwartaal. Ten opzichte van het eerste kwartaal steeg het aantal bedrijfsincasso's met 9,4%.

Internationaal
Het gaat niet alleen om incasso's bij Nederlandse maar ook bij buitenlandse zakenrelaties. Daarbij spant Frankrijk de kroon met bijna een kwart van de internationale incasso's.
Dan volgen België en Groot-Brittannië met 13%.

Incasso's lopen altijd een maand of drie achter op de reële economie, aldus Atradius.
De incasso's van nu zijn openstaande rekeningen van voor de economische crisis. Atradius verwacht dat de toename van het aantal incasso's zal afvlakken. Door de economische crisis is de handel afgenomen en daardoor neemt ook het aantal verstuurde rekeningen af.

Vorderingen
Wel dragen bedrijven vorderingen nu sneller over aan een incassobureau door de toename van het aantal faillissementen. ,,Ze willen kost wat kost voorkomen dat ze hun geld niet krijgen'', aldus directeur Raymond van der Loos van Atradius.

In de autobranche is de economische crisis ook in de incasso's al heel duidelijk zichtbaar. In het eerste kwartaal ging deze sector nog aan kop met een stijging van het aantal incasso's met 65 procent vergeleken bij het eerste kwartaal in 2008. In het tweede kwartaal was er een daling met 30 procent ten opzichte van vorig jaar. ,,Het lijkt erop dat de hardste klappen voor de auto-industrie al zijn gevallen'', aldus Van der Loos.

Bron: creditexpo.nl