Voor het derde kwartaal op rij is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gestegen. Eind september 2009 werden in Nederland 275 duizend uitkeringen verstrekt, 5 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen past bij het beeld van een verslechterende arbeidsmarkt. De stijging is wel geringer dan die bij de WW, waar werknemers na ontslag in de meeste gevallen eerst in terechtkomen. In het derde kwartaal van 2009 liep het aantal seizoengecorrigeerde WW-uitkeringen op van 221 duizend tot 249 duizend.

De toename van het aantal bijstandsuitkeringen is in het derde kwartaal iets kleiner dan in het tweede kwartaal. Toen bedroeg de stijging nog 7 duizend. Naar verhouding nam het aantal bijstandsuitkeringen met ruim 6 procent het sterkst toe bij mannen tot 35 jaar. De stijging bij jonge vrouwen bedroeg 3 procent.

Eind 2008 werden 259 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. In vier jaar tijd daalde het aantal uitkeringen met 80 duizend. In het eerste kwartaal van 2009 begon het aantal uitkeringen weer te stijgen. In de eerste drie kwartalen van 2009 bedroeg de stijging 16 duizend. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren tot 35 jaar nam met 17 procent sterk toe. De toename bij jonge mannen was bijna vier keer zo groot als bij jonge vrouwen. Het aantal bijstandsuitkeringen aan alleenstaanden nam in de eerste drie kwartalen van 2009 meer dan twee keer zo snel toe als bij (echt)paren.

Eind september 2009 waren er 64 duizend uitkeringen van korter dan 1 jaar. Dit zijn er 16 duizend meer dan eind 2008. Het aantal uitkeringen met een langere duur bleef in deze periode gelijk.

Bron: CBS