Volgens de meest recente voorspelling van Graydon gaan er in de maand augustus 52% meer bedrijven failliet dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee is augustus de zevende maand op rij waarbij dit percentage boven de 50% ligt. In absolute aantallen is het aantal faillissementen de afgelopen maanden wel gedaald. In juni gingen nog 999 bedrijven failliet, in juli 916 en in augustus worden er 785 faillissementen verwacht.
Juli zware maand voor bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening
De stijging van het aantal faillissementen ten opzichte van vorig jaar in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening zet ook in juli door. In de bouwnijverheid gingen in mei 2009 nog 117 bedrijven failliet, in juli waren dit er 142. Een stijging van 21,4%. In de zakelijke dienstverlening gingen in mei nog 121 bedrijven failliet, in juli waren dit er 157. Een stijging van maar liefst 29,8%.

Kleine bedrijven krijgen wederom klappen
De afgelopen maanden is de nadruk vooral komen te liggen op het kleine bedrijf, gemeten naar het aantal personeelsleden. Robert Blom, faillissementsonderzoeker van Graydon:
"In ongeveer 60% van alle faillissementen ging het om ondernemingen met niet meer dan 4 medewerkers. Ook in juli was dit het geval. 58% van het aantal faillissementen vond plaats in deze categorie. Grotere ondernemingen lijken zich te weren tegen de recessie, ondermeer door het ontslaan van personeel".

11.500 faillissementen voor heel 2009 verwacht
"De voorspelling luidt nu dat het jaar 2009 zal eindigen met 11.500 faillissementen en 2010 met 12.500 faillissementen. De schade zal in 2009 de 4 miljard euro overstijgen, voor 2010 wordt een faillissementsschade (incl. schade schuldsaneringen) verwacht van bijna 5 miljard euro. In 2011 zal de faillissementsgolf tot staan worden gebracht en in 2012 afnemen", zo verwacht Blom.