Het aantal onderschepte en geregistreerde valse eurobiljetten in Nederland is in de eerste helft van 2010 uitgekomen op 19.500. Dat is 15% minder dan de 23.000 valse eurobiljetten die in de tweede helft van 2009 werden aangetroffen. De dalende trend is ingezet in de tweede helft van 2009.

Voor deze daling is geen exacte oorzaak aan te geven, maar aangenomen wordt dat meerdere factoren hebben bijgedragen aan het resultaat. Te denken valt aan de verhoogde inzet van politie en justitie en preventieve acties als een groter gebruik van detectiemateriaal bij winkeliers en meer aandacht in de media voor opsporingsresultaten.

In de gehele eurozone is eveneens sprake van een daling van het totaal aantal aangetroffen valse eurobiljetten, zo meldde vanmorgen de Europese Centrale Bank (ECB) in een persbericht. In de eerste helft van 2010 werden 387.000 valse eurobiljetten teruggetrokken uit de circulatie. Dat is een afname van 13% ten opzichte van het tweede halfjaar 2009.

De coupures die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest worden vervalst, zijn de EUR 20 en EUR 50. In Europa is het aantal vervalste EUR 50 biljetten in het eerste halfjaar van 2010 toegenomen en de vervalste EUR 20 biljetten afgenomen; in Nederland is dat precies andersom.

Het is belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van de echtheidskenmerken van de eurobiljetten. Informatie hierover is onder andere te vinden op de DNB-webpagina Echtheidskenmerken van eurobankbiljetten.

Bron: De Nederlandse Bank