Op 29 mei 2009 keurde de Ministerraad de overheidswaarborg Belgacap goed. Op 15 augustus treedt het nieuwe systeem in voege. Daardoor kan de federale overheid een aanvullende waarborg toekennen aan leveranciers van goederen en diensten.
Door de crisis groeide het risico van onbetaalde facturen en bleken de kredietverzekeraars alsmaar stugger en duurder. Het systeem kan nu na maandenlang moeizaam overleg met de verzekeraars eindelijk in werking treden om veel vooral exporterende bedrijven opnieuw toe te laten zaken te doen, reageert UNIZO tevreden.

Al eind oktober vorig jaar kreeg de ondernemersorganisatie daarover alsmaar meer klachten van bedrijven. Al begin november startte UNIZO daaromtrent een overleg met de voornaamste kredietverzekeraars. Tegelijk drong de KMO-organisatie bij de federale overheid aan een staatswaarborg te verschaffen. Tien maanden later kan de gevraagde waarborg daadwerkelijk starten. Een goede eerste stap, maar bijsturing is nu al nodig, besluit UNIZO.

Ondernemingen van wie de kredietverzekeraar de kredietlimieten vermindert voor één of meerdere klanten of bedrijven in België of in een andere Europese lidstaat waaraan de gevraagde dekking maar deels wordt toegestaan, zijn gebaat met deze aanvullende overheidswaarborg, benadrukt UNIZO.

Bedrijven met een kredietverzekering van wie de kredietlimieten gereduceerd werden, liepen een groter risico de schade door wanbetaling zelf te moeten dragen. Om dat risico te minimaliseren hanteerden zij strengere betalingsvoorwaarden ten aanzien van hun medecontracten, waardoor ook die in financiële moeilijkheden verkeerden. UNIZO hoopt dat Belgacap ook op dit punt een verbetering met zich mee zal brengen.

Volgens UNIZO is de nieuwe regeling vooral erg belangrijk voor exporterende KMO's. Die kunnen daardoor blijven zaken doen met buitenlandse partners zonder zelf alle financiële risico's te hoeven dragen. Belgacap is een belangrijke stap vooruit, maar biedt evenwel niet aan alle ondernemingen met problemen inzake kredietverzekeringslimieten een oplossing.

Heel wat exporterende KMO's worden geconfronteerd met een eenzijdige beslissing van de kredietverzekeraars om de toegekende limiet niet enkel te verminderen maar ook volledig tot nul te herleiden of de kredietverzekeringsovereenkomst kortweg op te zeggen. Aangezien Belgacap nu enkel toegankelijk is voor die ondernemingen met een dekking door een kredietverzekeraar, biedt het voor de zogenaamde nuldekkingen evenwel geen oplossing.

Bovendien gaat het nu om een proefproject voor zes maanden met een voor de ondernemers vrij hoge kostprijs van de bijkomende waarborg. Een leverancier met een verminderde dekking door zijn kredietverzekeraar betaalt bij Belgacap voor een aanvullende waarborg een premie van 1% van het bedrag van de aanvullende kredietlimiet op halfjaarlijkse basis.

Op jaarbasis gaat het om een bijkomende premie van 2% en dit bovenop de normale te betalen premie op de omzet bij de private kredietverzekeraar. In de Belgacap-premie zit bovendien een administratiekost van 20% als dekking voor de administratieve kosten van de kredietverzekeraar. Dergelijke extra kosten wegen voor de betrokken bedrijven in crisistijden erg zwaar. Toch benadrukt UNIZO het belang van deze maatregel als eerste duwtje in de rug in een moeizame economie maar dringt aan het pilootproject grondig te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Bron: www.politics.be