Atradius Collections publiceert achtste editie van de Global Collections Review

Wanneer er op krediet wordt verkocht, ondervinden Europese bedrijven betalingsachterstanden. Vooral wanneer het binnenlandse transacties betreft, als gevolg van liquiditeitsproblemen. Om verliezen te voorkomen en de cashflow te verbeteren omarmen bedrijven het gebruik van incassobureaus. 

Ondanks de positieve economische vooruitzichten in veel landen, zien veel bedrijven de dalende vraag naar hun producten en diensten en het behouden van een goede cashflow, als de grootste bedreigingen van hun winstgevendheid dit jaar. Betalingsachterstanden van zakelijke facturen in Europa ontstaan meestal door liquiditeitsproblemen van debiteuren. In veel gevallen gebruikt de debiteur het uitstellen van betalingen als tussentijdse financiering van zijn werkkapitaal. Dit kan leiden tot wanbetalingen en cashflow problemen voor de leverancier. Van de facturen die 90 dagen na de vervaldatum onbetaald zijn, is gemiddeld 35 procent oninbaar volgens de Atradius Betalingsbarometer. 

Bij het innen van facturen worden bedrijven die exporteren vanuit- of naar Europa  nog steeds geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan incassoprocedures volgens de Atradius Global Collections Review Europa. In Noord-Europa is het gebruikelijk om met behulp van een incassobureau, via een minnelijke procedure, openstaande facturen te innen. Voornamelijk bedrijven in Nederland (60 procent), Groot-Brittannië (49 procent) en Zweden (45 procent) kiezen deze route. In Zuid- en Oost-Europa schakelt ongeveer 26 procent van de bedrijven een incassobureau in om onbetaalde facturen te incasseren via een minnelijk traject. Hoewel het percentage dit jaar aanzienlijk is gestegen, +18 procent, ligt het beduidend lager dan het gemiddelde (40 procent) voor West- en Noord-Europa. 

Van de bedrijven ondervraagd in Zuid- en Oost-Europa zegt de helft juridische stappen te ondernemen, in tegenstelling tot West- en Noord-Europese bedrijven waar slechts 30 procent voor deze optie kiest. Raymond van der Loos, directeur van Atradius Collections, verklaart: “De aard van incassoprocedures in deze markten leidt ertoe dat het noodzakelijk is om deze route eerder te kiezen. Het navigeren door buitenlandse wetten en procedures kan een hele uitdaging vormen. De steun van een internationaal incassobureau kan in deze gevallen helpen bij het verbeteren van het slagingspercentage van incasso.” 

Europese ondernemingen verstrekken verkopen op krediet eerder aan hun binnenlandse klanten dan aan buitenlandse klanten. Echter, de onderzoeksresultaten tonen aan dat juist binnenlandse klanten hun betalingen uitstellen. Als gevolg hiervan worden incassobureaus vaker ingeschakeld voor het innen van binnenlandse vorderingen dan voor internationale. Alleen in Zuid-Europa zegt meer dan 50 procent van de respondenten incassobureaus te gebruiken voor buitenlandse vorderingen. Raymond van der Loos licht toe: “dit zou erop kunnen wijzen dat Zuid-Europese bedrijven zich minder comfortabel voelen met het zelf innen van buitenlandse vorderingen of dat ze taal- en cultuurbarrières willen voorkomen om daarmee de kans op succesvol incasseren te vergroten.” 

Over de Global Collections Review 
Het onderzoek over incassogedrag bestrijkt 18 Europese landen waarin ongeveer 3.800 bedrijven zijn geïnterviewd. De Global Collections Review is een terugkerend onderzoeksrapport dat nu gedurende acht opeenvolgende jaren is gepubliceerd, waardoor Atradius Collections trends kan analyseren over incassogedrag per land, over de hele wereld. Het onderzoek is verdeeld in drie edities: Europa, Azië-Pacific en Amerika en bevat vanaf dit jaar incassogedrag tussen verschillende industrieën. Deze informatie kan bedrijven ondersteunen bij het maken van industrie specifieke strategieën per land.

De volledige Global Collections Review Europa en land specifieke publicaties zijn beschikbaar via de website van Atradius Collections

 

Bron: www.creditexpo.nl