AB Oost is ruim 45 jaar actief als Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging. 4500 medewerkers draaien met meer dan 5 miljoen uren ruim 130 miljoen omzet. Credit Manager Aswin Vos zet zich sinds 2008 in voor een zo efficiënt en effectief mogelijk debiteurenbeheer. ‘Ik wil én moet kunnen anticiperen op risico's' aldus Vos.

 Professionalisering
Het breder "vermarkten" van de dienstverlening door AB Oost vraagt om professionalisering, óók van het debiteurenbeheer. Credit Manager Aswin Vos zet zich sinds 2008 in voor een zo efficiënt en effectief mogelijk debiteurenbeheer. ‘Teruggaan naar de basis van credit management en betrokkenheid van de organisatie vragen zijn de veranderingen die hier de belangrijkste resultaten opleverden'.

Resultaten
Vos: ‘Ik ben trots op de resultaten die we in anderhalf jaar hebben bereikt. De afschrijvingen waren te hoog, deze zijn inmiddels meer dan gehalveerd. Het totaal openstaand saldo is met 30% gedaald. Naast de DSO gebruik ik ook het gewogen saldo van de Gemiddelde Incasso periode. Dit is gezakt van 62 naar 40 dagen en zakt nog steeds: en dat in deze tijd! In zijn totaliteit is het debiteurensaldo in anderhalf jaar met focus op credit management en efficiënte inzet van OnGuard Credit Management Software met 4 miljoen afgenomen.

In het kort
– Afname van het openstaand saldo met 30%
– Gemiddelde betaaltermijn van 62 naar 40 dagen
– Afschrijvingen zijn sterk verminderd
– Overzicht en transparantie voor de regio's.

Bron: creditexpo.nl