De verhitting van de woningmarkt is over het hoogtepunt heen. Het Economisch Bureau van ABN AMRO constateert in de nieuwe Woningmarktmonitor dat de woningmarkt steeds sterkere signalen van afkoeling begint te vertonen. De economen van de bank wijzen op de minder hard stijgende woningprijzen en de aanhoudende daling van het aantal huisaankopen. Deze ontwikkelingen sterken de economen van ABN AMRO in hun prognose dat het aantal woningaankopen dit jaar uiteindelijk met 5 procent daalt. Ook gaat het Economisch Bureau ervan uit de prijzen minder hard stijgen dan de afgelopen tijd. De verwachte toename van 6 procent ligt desondanks één procentpunt boven het historisch gemiddelde

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “Een belangrijk signaal van afkoeling is het dalende vertrouwen in de woningmarkt. Consumenten vinden het geen goed moment meer om een nieuw huis te kopen. Met een afnemend aanbod vinden ze het steeds lastiger om een geschikte én betaalbare woning te vinden. De huizenprijzen stijgen namelijk, terwijl hun besteedbare inkomen over het algemeen minder hard is meegegroeid. De stijging van de huizenprijzen gaat voorlopig door, omdat de rente nog steeds laag is en er te weinig nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.”

Inkomens gaan minder hard stijgen

De daling van het aantal verkopen en de minder sterke prijsstijging valt samen met de tekenen van een afzwakkende economische groei. De arbeidsmarkt doet het op dit moment nog goed. Maar ABN AMRO verwacht dat de banengroei geleidelijk afneemt en dat de werkloosheid op termijn weer kan oplopen. Dit heeft als gevolg dat de besteedbare inkomens minder hard zullen stijgen. De hoogte van de besteedbare inkomens bepaalt hoeveel woonlasten huishoudens kunnen dragen en daarmee hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen.

Prognose voor 2020

Rekening houdend met de verwachte economische ontwikkelingen en de huidige situatie op de woningmarkt denkt het Economsich Bureau dat de stijging van huizenprijzen in 2020 verder afvlakt. De economen doen de prognose dat de prijzen volgend jaar met 4 procent toenemen. Ondertussen zal het aantal verkopen verder afnemen, ook omdat veel consumenten die tijdens de crisis de woningaankoop uitstelden, inmiddels alsnog zijn verhuisd. Daardoor zijn er minder ‘inhaalaankopen’. Het Economisch Bureau gaat er momenteel van uit dat het aantal transacties met opnieuw 5 procent afneemt.

Klik hier voor de woningmarktmonitor

Bron: ABN AMRO