In het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS) van 16 mei 2012 is besloten dat de acceptgiro aangepast wordt aan de Europese standaarden, zodat deze ook na 1 februari 2014 kan worden gebruikt in het betalingsverkeer.

Ook op andere terreinen zijn afspraken gemaakt.
In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) van eveneens 16 mei heeft het MOB de minister van Veiligheid en Justitie verzocht om de capaciteit te verhogen voor fraude- en criminaliteitsbestrijding in het betalingsverkeer.

Acceptgiro: aanpassing aan gebruik IBAN, uitfasering uiterlijk 2019

Het gebruik van (papieren) acceptgiro is de afgelopen jaren sterk afgenomen, onder meer doordat steeds meer acceptgiro’s elektronisch worden afgehandeld. Ook zijn er digitale alternatieven op de markt. Niettemin voorziet de acceptgiro nog altijd in een duidelijke behoefte. Daarom zal de acceptgiro, evenals de overschrijving en de incasso, aangepast worden aan de nieuwe Europese (SEPA) standaarden. Op deze manier kan de acceptgiro straks ook met het (langere) rekeningnummer IBAN worden gebruikt. Het NFS verwacht dat de papieren acceptgiro tot uiterlijk 1 januari 2019 nodig zal blijven. Voor die tijd worden er voor gebruikers aanvaardbare alternatieven ontwikkeld. Het NFS zal periodiek het gebruik, de kosten en de maatschappelijke behoefte van de acceptgiro monitoren.

Gebruik IBAN (zonder BIC): uiterlijk 1-1-2013 voor merendeel binnenlandse betalingen

Het gebruik van de IBAN (International Bank Account Number) wordt op grond van de SEPA-Verordening per 1 februari 2014 ingevoerd voor het Europese, dus ook voor het betalingsverkeer binnen Nederland. Daarnaast is het nodig om de BIC (Business Identifier Code om de bank te adresseren) te gebruiken in het interbancaire verkeer. Op dit moment moeten klanten voor grensoverschrijdende betalingen zowel de IBAN als de BIC bij een betaalopdracht aanleveren bij de bank. In Europese regelgeving is bepaald dat bedrijven en consumenten in de toekomst bij het geven van een betaalopdracht in euro’s binnen het SEPA-gebied kunnen volstaan met een IBAN. De bank voegt dan zelf de BIC toe om de betaalopdracht goed te kunnen verwerken. Binnen het NFS zijn nu afspraken gemaakt over wanneer voor binnenlandse betalingen alleen nog maar IBAN nodig is (‘IBAN-only’). In principe kunnen banken dit uiterlijk 1 januari 2013 voor binnenlandse eurobetalingen faciliteren (voor meer dan 90% van de betalingen).

Incasso’s: consumentenbescherming en e-mandate in de maak

Met de nieuwe Europese standaarden voor incasso wordt het mogelijk om over de grens te incasseren en om aan buitenlandse bedrijven een machtiging af te geven. In het kader van consumentenbescherming kunnen machtigingen daarbij worden voorzien van een bovengrens voor het af te boeken bedrag en kan de incassofrequentie worden ingesteld.
Daarnaast krijgen consumenten de mogelijkheid een lijst aan te leggen van organisaties van wie zij geen incasso’s (de zogenoemde ‘zwarte lijst’) of juist wel incasso’s (de zgn. ‘witte lijst’) accepteren. Met name de invoering van de ‘witte lijst’ is een complex traject en heeft als risico dat incasso’s onbedoeld worden afgewezen. Het NFS heeft nu een werkgroep ingesteld die een invoeringsplan voor de witte lijst gaat opstellen. Daarin zal ook de behoefte worden meegenomen die bedrijven hebben aan een elektronische (in plaats van een papieren) machtiging door de betaalketen. Voor 1 juli 2012 rapporteert deze werkgroep aan het NFS over de opzet, planning en invoeringsdatum van zowel de witte lijst als het elektronische mandaat. In deze werkgroep zijn zowel de banken, bedrijven als consumenten vertegenwoordigd.

 

Bron: De Nederlandse Bank