Consumenten hebben recht op duidelijke, volledige en concrete informatie over duurzaamheid van producten en diensten. Termen als klimaatneutraal, duurzaam of milieubewust zijn te vaag en daarmee snel misleidend. Consumenten moeten met de juiste informatie een duurzamere keuze kunnen maken. Daarom heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Leidraad Duurzaamheidsclaims geactualiseerd. In de vernieuwde leidraad staan vijf vuistregels waaraan ondernemers zich moeten houden bij de verkoop van hun producten en diensten.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat duurzaamheidsclaims kloppen. Alleen dan kunnen ze een duurzamere keuze maken. Met deze vernieuwde leidraad bieden we ondernemers praktisch advies voor de formulering en onderbouwing van hun duurzaamheidsclaims. Juiste en duidelijke duurzaamheidsclaims zijn ook in het belang van bedrijven om een eerlijk speelveld te creëren.”

Vernieuwde leidraad duurzaamheidsclaims

De ACM heeft de leidraad duurzaamheidsclaims uit 2021 vernieuwd. De afgelopen jaren heeft de ACM ervaring opgedaan met de toepassing van de leidraad en duurzaamheidsclaims in de praktijk. Verder heeft de ACM reacties verwerkt van verschillende bedrijven en brancheorganisaties. Daarnaast zijn Europese ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving verwerkt in de leidraad. De vernieuwde leidraad geeft duidelijker aan hoe de formulering en onderbouwing van een duurzaamheidsclaim eruit moet zien. Ook geeft de leidraad duidelijke voorbeelden van goede en foute duurzaamheidsclaims.

Vijf vuistregels

De vernieuwde leidraad bevat de vijf vuistregels voor goede duurzaamheidsclaims:

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

De eerste twee vuistregels zijn van toepassing op alle duurzaamheidsclaims. Vuistregel 3 t/m 5 zijn extra eisen voor het gebruik van vergelijkende claims, claims over duurzaamheidsambities van bedrijven en visuele claims en keurmerken.

ACM en duurzaamheid

Duurzame producten en consumptie zijn essentieel voor een duurzame samenleving. Het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven draagt hieraan bij. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzame keuze kunnen maken. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Ook wil de ACM de juiste voorwaarden scheppen om de transitie naar een meer duurzame economie te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan. De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.

Download Leidraad Duurzaamheidsclaims

Bron: ACM