Op 17 februari 2024 gelden nieuwe regels voor aanbieders van online diensten. Vanaf die datum moeten zij voldoen aan de Digital Services Act (DSA), de Europese verordening die moet zorgen voor een veilige, voorspelbare en betrouwbare online omgeving. Online aanbieders moeten vanaf dan bijvoorbeeld illegale content en desinformatie tegengaan, minderjarigen beschermen en transparantie bevorderen. Als beoogd toezichthouder roept de Autoriteit Consument & Markt (ACM) online bedrijven op goed te controleren of ze voldoen aan alle regels die op hen van toepassing (kunnen) zijn.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Bedrijven die online diensten aanbieden, moeten voldoen aan de DSA. Dat is niet alleen hun wettelijke, maar ook maatschappelijke plicht. Voldoen aan de DSA betekent vertrouwen geven dat online gebruikers serieus genomen worden en draagt bij aan de legitimiteit van digitale diensten voor onze samenleving en economie. Onze online wereld zal niet van vandaag op morgen anders zijn, maar met de DSA beperken we risico’s van illegale en oneerlijke praktijken en werken we aan een vertrouwde digitale economie.”

Waar moeten partijen die vallen onder de DSA aan voldoen?

De DSA geldt voor partijen die digitale content doorgeven, opslaan of openbaar maken. Dat zijn online platforms, zoekmachines, marktplaatsen, internetproviders of hostingdiensten. De DSA kent een gelaagd regime van verplichtingen, wat betekent dat er voor de verschillende partijen die online diensten aanbieden, ook verschillende regels van kracht kunnen zijn.

Regels van de DSA zijn onder meer gericht op het voorkomen van verspreiding van illegale content. Dat kan het geval zijn wanneer content discriminerend is, of wanneer er sprake is van oplichting. De online aanbieders moeten ervoor zorgen dat gebruikers dit soort content makkelijk bij hen kunnen melden. Online aanbieders moeten er ook voor zorgen dat ze procedures zo ingericht hebben dat ze deze content kunnen beoordelen en uitleggen waarom ze de content verwijderd hebben.

Naast de verplichtingen op het gebied van illegale content, omvat de DSA nog tal van andere verplichtingen. Zo moeten online aanbieders duidelijk maken wanneer bepaalde content reclame is en wie de afzender is van die reclame. Ook moeten gebruiksvoorwaarden begrijpelijk zijn voor kinderen als er vanuit gegaan kan worden dat er kinderen actief zijn in die online omgeving.

Naast rechten voor burgers biedt de DSA ook rechten voor bedrijven die gebruik maken van partijen die digitale content doorgeven, bijvoorbeeld doordat de DSA platforms dwingt om open te zijn over hun aanbevelingssystemen.

Hoe gaat de ACM toezicht houden op de DSA?

De ACM is nog niet volledig bevoegd als toezichthouder op de DSA. De Nederlandse wetgeving die hiervoor nodig is, is nog niet van kracht. Wel heeft de minister van Economische Zaken een tijdelijke regeling opgesteld, waarmee de ACM al meldingen in ontvangst kan nemen en delen met andere toezichthouders in de EU. Zo houdt de ACM nu al actief vinger aan de pols, inventariseert ze knelpunten en kan ze handhavend optreden zodra de wet van kracht is.

Ondertussen moedigt de ACM gebruikers aan ook bij de platforms zelf meldingen te doen.

Wat is het belang van de nieuwe DSA-regels?

De DSA maakt onderdeel uit van een breder pakket aan nieuwe Europese regelgeving over de digitale economie. De nieuwe regels zorgen voor bescherming van bedrijven en consumenten tegen bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie of illegale praktijken. Ook verplicht het online aanbieders transparanter te zijn en gebruikers meer en beter te informeren. Dankzij de nieuwe regels weten gebruikers online beter wat hun rechten zijn en waar ze hun recht kunnen halen. De ACM vindt het belangrijk dat bedrijven de juiste maatregelen treffen die zorgen voor een online omgeving die veilig en betrouwbaar is voor iedereen.

Bron: ACM