Energieleveranciers Budget Thuis, Greenchoice en ENGIE (inclusief hun bedrijfsonderdeel UnitedConsumers) hanteerden geen onredelijke tarieven in het eerste kwartaal van 2023. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de tarieven voor de levering van elektriciteit en gas van deze bedrijven.

De ACM heeft uitgebreid onderzoek gedaan bij deze energieleveranciers. Hieruit blijkt dat de winst op de huidige tarieven niet hoger is dan in eerdere jaren. In 2022 lag de genormaliseerde netto winst (de winst die gemaakt wordt bij de levering van energie) bij Budget Thuis, Greenchoice en ENGIE (exclusief bedrijfsonderdeel UnitedConsumers) tussen de 0 en 5%. Bedrijfsonderdeel UnitedConsumers maakte in 2022 meer winst door een afwijkende strategie die het ene jaar meer en het andere jaar minder winst oplevert. De ACM vindt de tarieven van UnitedConsumers niet onredelijk omdat deze in 2022 wel concurrerend waren met tarieven van andere leveranciers.

Consumenten betalen nog steeds hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Dit komt doordat energieleveranciers nog steeds veel geld kwijt zijn voor de inkoop van gas en elektriciteit. Bovenop deze inkoopkosten moeten leveranciers ook meer geld betalen om zich te verzekeren tegen risico’s op de onstuimige energiemarkt. Eerder deed de ACM onderzoek naar de tarieven van Eneco, Essent en Vattenfall en concludeerde dat deze niet onredelijk waren.

De ACM publiceert op 4 mei ook de nieuwe versie van de Monitor Consumentenmarkt EnergieExternal Link. Hieruit blijkt dat de tarieven van nieuwe variabele contracten voor levering van gas en elektriciteit met 12% zijn gedaald. 20 leveranciers zitten met hun tarieven onder het prijsplafond. Omdat er flinke verschillen zijn tussen contracten is er voor consumenten echt iets te kiezen en kan het lonen om een nieuw contract af te sluiten. Dat kan bij de huidige of bij een andere leverancier.

Uit de Monitor blijkt dat het aantal leveranciers dat vaste contracten aanbiedt licht is gestegen en dat er ook weer meer consumenten kiezen voor een vast contract. Het aantal huishoudens met een dynamisch contract (waarbij de energieprijzen per dag of per uur kunnen verschillen) groeit sterk (een toename van 20% in de maand maart).

ACM bestuursvoorzitter Martijn Snoep: “Het vermoeden dat veel mensen hadden dat energieleveranciers de hoge prijzen zouden misbruiken om hun winsten op te schroeven is onjuist gebleken. Uit ons onderzoek bij de zes grootste energieleveranciers blijkt, dat zij na aftrek van alle kosten geen abnormale winsten maken op de levering van energie aan consumenten. Nu de groothandelsprijzen voor energie verder dalen verwachten we wel dat de tarieven van leveranciers ook verder naar beneden gaan, en niet blijven hangen op het prijsplafond. Dit houden wij scherp in de gaten.”

Intensief toezicht energie blijft

De ACM heeft de afgelopen maanden de tarieven van de zes grootste energieleveranciers onderzocht en niet onredelijk bevonden. Met deze onderzoeken heeft de ACM meer dan driekwart van de markt diepgaand en op locatie onderzocht. Op dit moment ziet de ACM geen aanleiding voor nieuwe onderzoeken op locatie. De intensivering van het toezicht op energieleveranciers richt de ACM vanaf nu vooral op de reguliere tariefwijzigingen, die alle bedrijven verplicht aan de ACM door moeten geven. De ACM kijkt met name naar de prijsvorming boven en rond het prijsplafond en naar leveranciers die met hun tarief net boven het prijsplafond zitten, maar klanten wel een welkomstbonus uitkeren. Opvallende tariefwijzigingen zal de ACM vervolgens onderzoeken. Daarnaast zal de ACM met alle opgedane kennis haar toezicht verder vormgeven en intensiveren. Het toezicht is erop gericht zodat consumenten erop kunnen vertrouwen dat zij een eerlijk aanbod krijgen.

Energiemonitors van de ACM

De Monitor Consumentenmarkt EnergieExternal Link toont de tarieven van alle contracten die alle leveranciers op 1 mei 2023 aanbieden aan nieuwe klanten. Tips en adviezen bij het kiezen van een nieuw energiecontract staan op ACM ConsuWijzerExternal Link. De ACM publiceert ook maandelijks een Monitor Groothandelsprijzen ElektriciteitExternal Link met informatie over de prijsontwikkelingen op de groothandelsmarkt in Nederland en Europa. De Monitor Groothandelsprijzen en Leveringszekerheid GasExternal Link wordt wekelijks geactualiseerd.

Bron: ACM