Veel aanbieders van online diensten hebben hun verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B) nog niet volledig nageleefd. Dit blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij enkele tientallen bedrijven werden onderzocht. “Er is nog werk aan de winkel voor bedrijven,” aldus Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM.

Sinds 17 februari 2024 moeten online dienstverleners voldoen aan de DSA, een Europese wet die verplichtingen oplegt om het internet veiliger te maken. Dit omvat onder meer een goed georganiseerd klachtenproces en voorspelbaar beleid met betrekking tot het beperken van gebruikersaccounts. De P2B Verordening, die al sinds 2020 van kracht is, stelt eisen aan de transparantie van algemene voorwaarden, de rangschikking van zoekresultaten en geschillenbeslechting. In Nederland is de ACM aangewezen als toezichthouder voor beide wetten, maar kan pas handhaven nadat de nationale implementatiewetten in werking treden, waarschijnlijk begin volgend jaar.

Martijn Snoep benadrukt: “Hoewel we formeel nog niet kunnen handhaven, betekent dit niet dat de ACM niets doet. Uit de steekproef blijkt dat veel aanbieders van online diensten nog stappen moeten zetten om te voldoen aan de P2B Verordening en de DSA. Veel bedrijven lijken zich niet bewust te zijn van alle vereisten. Informatie hierover is beschikbaar op onze website. We willen alle online dienstverleners aansporen om hun zaken zo snel mogelijk op orde te krijgen.”

Resultaten van de steekproef

De ACM voerde een steekproef uit onder vijftig verschillende aanbieders van online diensten om te toetsen of zij voldoen aan een aantal verplichtingen uit de P2B Verordening en de DSA. Bij de P2B Verordening werd gekeken of de algemene voorwaarden van online platforms gemakkelijk toegankelijk zijn voor bedrijven. De steekproef toonde aan dat deze voorwaarden niet altijd goed vindbaar zijn of niet de vereiste informatie bevatten, zoals details over accountbeperkingen, de volgorde van zoekresultaten en het interne klachtenafhandelingssysteem.

Voor de DSA werd onderzocht of online platforms en marktplaatsen een contactpunt hebben voor afnemers en autoriteiten, en of zij in hun algemene voorwaarden informatie verstrekken over inhoudsmoderatie en mogelijkheden bieden om illegale inhoud te melden. De steekproef liet zien dat het contactpunt vaak niet aan de DSA-vereisten voldoet. Zo kunnen afnemers soms niet zelf kiezen hoe zij contact opnemen met de aanbieder. Daarnaast is informatie over inhoudsmoderatie niet altijd goed vindbaar in de algemene voorwaarden, of ontbreekt deze soms geheel. Bij sommige aanbieders is het ook niet mogelijk om illegale inhoud te melden, of is het meldingssysteem moeilijk te vinden.

Regels en meldingen

De P2B Verordening is van toepassing op online platforms en zoekmachines die zakelijke gebruikers de mogelijkheid bieden om producten of diensten aan consumenten aan te bieden. De DSA geldt voor een breder scala aan online aanbieders, namelijk alle die online gebruikersinhoud doorgeven, opslaan of openbaar maken. Voor kleine ondernemingen zijn er minder regels. Om online aanbieders te ondersteunen, publiceerde de ACM eerder dit jaar een leidraad voor de DSA en in 2023 voor de P2B. Bedrijven en consumenten kunnen ook meldingen indienen bij de ACM als digitale platforms de regels niet goed naleven. Deze meldingen helpen de ACM om effectief op te treden zodra zij volledig bevoegd is.

Bron: ACM