Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Huisuitzettingen door huurachterstanden moeten dan ook worden voorkomen. Daarom vernieuwden minister Ollongren (BZK), de VNG, de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) de in maart 2020 gemaakte afspraken over huisuitzettingen. De Woonbond en de LSVb onderschrijven het belang van de afspraken. Aedes kan zich goed vinden in de vernieuwde afspraken. Corporaties handelen er al sinds het begin van de coronacrisis naar.

De gevolgen van de coronacrisis raken iedereen. Huurders kunnen daardoor plotseling inkomen verliezen, waardoor ze de huur niet meer kunnen betalen.
Aedes adviseerde woningcorporaties al eerder om ruimhartig maatwerkoplossingen te zoeken voor huurders met betalingsproblemen en huisuitzettingen uit te stellen, tenzij er andere urgente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

Terughoudend

Corporaties zijn altijd al terughoudend met huisuitzettingen. Het is een uiterste maatregel, alleen als niets anders helpt en als het besluit door een rechter is getoetst. Deze zorgvuldigheid geldt tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Het is eigenlijk niet denkbaar dat  goedwillende huurders die als gevolg van corona in de financiële problemen zijn gekomen uit hun huis worden gezet. Corporaties bieden deze huurders de helpende hand via een maatwerkregeling.

Uitzonderingen

Dat betekent niet dat huisuitzettingen helemaal zijn uit te sluiten. Er is afgesproken dat verhuurders huisuitzettingen voorkomen, tenzij:

  • Verhuurders bij herhaling niet in contact kunnen komen met huurders met een betalingsachterstand, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of een aanbod voor schuldhulpverlening weigeren.
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks de inzet van instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten.

Betalingsproblemen? Neem contact op

Aedes roept huurders op om actief contact met hun woningcorporatie te zoeken als zij (verwachten) in betalingsproblemen (te) komen. Wanneer woningcorporaties constateren dat een huurder niet reageert op contactverzoeken ondanks oplopende huurachterstanden, kan het opstarten van een uitzettingsprocedure een mogelijkheid zijn om te proberen alsnog met de betreffende huurder in contact te komen. Daarbij zal een rechter de verschillende belangen en risico’s wegen bij het eventuele vonnis. Mocht het tot een huisuitzetting komen, dan betrekt de woningcorporatie daar bijvoorbeeld schuldhulpverlening en/of de gemeente bij.

De vernieuwde afspraken gelden in principe tot januari 2021. Dan bepalen de betrokken organisaties of verlenging of aanpassing nodig is.

Regelingen overheid

Huurders die door corona minder inkomen ontvangen, kunnen gebruik maken van bestaande regelingen, zoals het aanvragen van bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen.

Tijdelijke huurcontracten

Het is ook mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode. Dit geeft huurders voor wie het lastig is om nu een nieuwe woning te vinden meer tijd en ruimte voor deze zoektocht.

Bron: Aedes