In Nederland werd in 2013 2,7% van de omzet afgeboekt op de post dubieuze debiteuren. Ondernemingen die weigeren hun rekeningen te voldoen, leveren het Nederlandse bedrijfsleven een jaarlijkse schadepost op van 10 miljard euro. Elke credit manager die dit leest, zal zich afvragen wat hij zich hiervan moet aantrekken.

Hoe groot is zíjn post dubieuze debiteuren? Hoeveel schade lijdt hij omdat facturen onbetaald blijven? Sommige credit managers prijzen zich gelukkig met afnemers, die zij beschouwen als ‘goudgerande risico’s’. Die hebben altijd betaald en zullen dat vast en zeker ook blijven doen. Anderen zullen lessen trekken uit het verleden en ervoor zorgen dat er voorzieningen zijn voor onverwachte betalingsrisico’s. Er zijn er ook die ondanks geleden schades de risico’s voor eigen rekening blijven nemen en wel zullen zien waar het schip strandt.

Met wie gaan we zakendoen?

Elke credit manager zou vanaf het begin van een zakelijke relatie betrokken moeten zijn bij het aangaan daarvan. Hij kan dan nagaan of een potentiële debiteur voldoende kredietwaardig is. Hij kan daarmee de verkopers in zijn bedrijf ondersteunen en hen behoeden voor verkooppogingen die leiden tot het afboeken van onbetaalde facturen.

Leveranciers van kredietinformatie en kredietverzekeraars kunnen de credit manager daarbij bijzonder goed van dienst zijn. Zo komt hij te weten met wie zijn bedrijf eventueel zaken gaat doen, hoe gevoelig de branche is waarin een potentiële afnemer opereert en wat de financieel-economische situatie is van het land waar hij is gevestigd. Des te meer argumenten heeft de credit manager bij zijn advies over het wel of niet zakendoen met nieuwe relaties.

Het fabricatierisico

Het vervolg is het op de hoogte blijven van de kredietwaardigheid van de prospects aan wie is geoffreerd. Zodra een offerte door een klant is geaccepteerd, ga je als leverancier produceren. Er worden productiekosten gemaakt en eigenlijk begint dan de risicoperiode te lopen. Kredietverzekeraars bieden in de meeste gevallen de mogelijkheid om het fabricatierisico te verzekeren. Mocht de klant aan wie nog niet is geleverd failliet gaan, dan kunnen de gemaakte kosten voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Het kredietrisico

Na levering begint de overeengekomen krediettermijn te lopen en biedt een kredietverzekeringspolis dekking voor het uitstaande factuurbedrag. Een dekking in geval van faillissement van de debiteur of van het uitblijven van de betaling van het factuurbedrag na afloop van een zogenaamde wachttermijn. Het begin van de wachttermijn en lengte daarvan worden in de polis gedefinieerd

Het politieke risico

Bij export loopt een leverancier niet alleen het risico dat een debiteur niet betaalt. Ook het land van vestiging van de debiteur kan in gebreke blijven bij de transfer van door die debiteur gestorte bedragen naar het land van de leverancier. Dit zogenaamde politieke risico kan onder een kredietverzekeringspolis worden verzekerd.

Het risico op derde landen

Bij de export van goederen kan het uitblijven van betaling ook worden veroorzaakt door omstandigheden in andere landen dan dat van de leverancier of de debiteur. Denk aan het vervoer van goederen door of naar die zogenaamde ‘derde landen’. Als in die derde landen met de goederen iets gebeurt, zoals beschadiging of confiscatie en de debiteur weigert ze te betalen, hangt het van de polisvoorwaarden af of dat risico is meeverzekerd.

Het incasso

Het incasso van onbetaalde facturen is een belangrijk onderdeel van het product kredietverzekering. Zowel de leverancier als de kredietverzekeraar is erop gebrand dat openstaande facturen zo snel mogelijk worden geïncasseerd. Het beperken van schade komt beiden ten goede. De leverancier kan bij een gunstig verlopen incasso profiteren van een aantrekkelijke premie bij de verlenging van zijn polis. De verzekeraar is gebaat bij een positief resultaat van zijn portefeuille.

De schadevergoeding

Mocht incasso niet tot (volledige) betaling leiden, dan vergoedt de kredietverzekeraar de geleden schade over de gedekte vorderingen. Kredietverzekering als bevordering van veilig zakendoen biedt de credit manager een waardevol middel om bij te dragen aan de continuïteit en de winstgevendheid van het bedrijf waar hij voor werkt. Het melden van ontvangen betalingen geeft hem ongetwijfeld meer voldoening dan het rapporteren van noodzakelijke afboekingen.

Zekerheid voor leveranciers en financiers

Kredietverzekering biedt niet alleen zekerheid aan de leveranciers. Ook de financiers van het leverancierskrediet hechten veel waarde aan een kredietverzekeringspolis. In veel gevallen is de verpanding van het recht op schadevergoeding uit een kredietverzekeringspolis een voorwaarde voor de financiering van leverancierskrediet.

Polisvoorwaarden afgestemd op de behoeften van de klant

Kredietverzekering is geen standaardproduct. Elke leverancier heeft zijn eigen wensen en voorkeuren. Elke branche heeft zijn eigen usances. Goederen hebben hun eigen leverings- en betalingsvoorwaarden. Kredietverzekeraars luisteren naar de wensen van hun klanten en brengen de voorwaarden van een kredietverzekeringspolis daarmee in overeenstemming.

Kredietverzekering is nooit een onbeperkt product. Kredietverzekeraars hanteren dekkingsvoorwaarden. Er zijn grenzen aan hun mogelijkheden. Zij verzekeren geen brandend huis tegen brand, maar beogen dekking te geven van het onzekere voorval dat een debiteur in gebreke blijft.

Algemene voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden van een kredietverzekeringspolis staan de standaard verzekeringsvoorwaarden. Definities geven aan wat wordt bedoeld met het jargon van kredietverzekering en onder welke voorwaarden een risico wordt gedekt. Door extra clausules of modules kunnen die worden aangevuld of aangepast. Specifieke voorwaarden bevatten de variabelen zoals de premie, die de individuele verzekeringsnemer verschuldigd is.

De verzekeringsnemer vraagt voor zijn debiteuren kredietlimieten aan en door de afgifte daarvan maakt de verzekeraar duidelijk tot welk bedrag hij het risico van de leverancier op een debiteur wil verzekeren.

Klanten willen zekerheid en wel zo snel mogelijk. Kredietverzekeraars bieden hun klanten een rechtstreekse aansluiting op hun computersystemen. De aanvraag en de vaststelling van kredietlimieten, de declaratie van de omzet waarover premie wordt berekend, het incasso van factuurbedragen en het aanspraak maken op schadevergoeding wordt daardoor versneld.

Klanten willen waar voor hun geld, voor de premie die zij betalen voor de verzekering van hun risico’s. Door de spreiding en de herverzekering van de verzekerde risico’s kunnen kredietverzekeraars daar in ruime mate aan voldoen.

De credit manager heeft de keuze

Afboeken of kredietverzekeren? Wie zich die vraag stelt, is al op de goede weg. Hij beseft dat de kans bestaat dat wordt geoffreerd aan een prospect die onvoldoende kredietwaardig is. Hij houdt rekening met de mogelijkheid dat facturen onbetaald blijven. Hij is zich bewust van een oplossing, die precies kan bieden wat hij nodig heeft.

Kredietverzekeraars op de Credit Expo

Op 6 november presenteren de drie wereldwijd leidende kredietverzekeraars zich tijdens een door de VVCM gefaciliteerde sessie op de 10de Credit Expo in het NBC Congrescentrum. De sessie vindt plaats in zaal 17 en begint om 10.30 uur. Het is een unieke gelegenheid om contact te hebben met Atradius, Coface en Euler Hermes, alle drie vertegenwoordigd door de algemeen directeur van hun Nederlandse vestiging. Zij staan open voor elke vraag over hun product en maken graag duidelijk dat kredietverzekeren beter is dan afboeken.

Bron: Bron: De Credit Manager 2014 nummer 3