De AFM en DNB hebben een position paper gepubliceerd waarin de twee toezichthouders hun beleidsvisie en prioriteiten over datatoegang uiteenzetten. Beide toezichthouders pleiten ervoor dat beleidsmakers acties prioriteren die betrouwbare, innovatie-gerichte en eerlijke datatoegang mogelijk maken.

Ook hebben de toezichthouders een statement opgesteld waarin de feedback is verwerkt van het rondetafelgesprek met marktpartijen over datamobiliteit en van schriftelijke reacties op het in september 2022 gepubliceerde discussiedocument. De position paper en de feedback statement zijn hieronder te downloaden.

Benutten van kansen, beperken van nadelen

De AFM en DNB benadrukken de noodzaak van het ontwikkelen van beleid waarmee de kansen van vergrote datatoegang benut kunnen worden en tegelijkertijd de potentiële nadelen worden beperkt.

Op Europees niveau werken beleidsmakers aan nieuwe regelgevingen om innovatie te bevorderen door meer mogelijkheden tot data toegang te bieden. Dit beleid kan voordelen opleveren voor zowel consumenten (data-eigenaren) als financiële dienstverleners (datagebruikers), maar het leidt ook tot risico’s in de financiële sector.

Bron: AFM