De AFM constateert dat er in de afgelopen periode in rap tempo meerdere gebeurtenissen hebben voorgedaan die een potentieel risico vormen voor de financiële stabiliteit. Van een ongekende stijging van de gasprijzen afgelopen zomer, acute problemen bij Britse pensioenfondsen, het faillissement van één van ’s werelds grootste cryptobeurzen (FTX) tot de recente problemen bij Amerikaanse banken en de redding van Credit Suisse. Dit alles speelt zich af tegen een achtergrond van aanzienlijke inflatie, wereldwijde renteverhogingen door centrale banken en een voortdurende oorlog op het Europese continent.

‘In een tijd van snelle, opeenvolgende ontwikkelingen op de financiële markten is waakzaamheid geboden zodat wij tijdig potentiële nieuwe risico’s kunnen identificeren en beheersen’, aldus bestuursvoorzitter Laura van Geest van de AFM. ‘Neem de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in handelsmodellen. Een programmeerfoutje in een handelsalgoritme kan tot veel onrust op de markten leiden en daarmee potentieel tot een systeemrisico. Vandaar dat marktpartijen die gebruikmaken van AI-modellen in hun risicobeheersing rekening moeten houden met mogelijke negatieve effecten. Daar zien wij nauwlettend op toe.’

Voortdurend toezicht

De AFM heeft binnen haar toezichtgebieden oog voor risico’s die de financiële stabiliteit kunnen aantasten en draagt bij aan het beheersen van deze risico’s via voortdurend toezicht. Zo monitort de AFM belangrijke delen van de Europese kapitaalmarkten, waaronder de gasmarkt. Verder is de AFM de primaire toezichthouder voor de Nederlandse vermogensbeheersector, die een steeds prominentere rol speelt binnen het financiële stelsel. En de AFM houdt de risico’s die klanten van financiële instellingen lopen, nauwlettend in de gaten.

In gesprek met Tweede Kamerleden

Over potentiële risico’s voor het financiële stelsel zal Van Geest vanuit haar rol als bestuursvoorzitter van de AFM volgende week in gesprek gaan met Tweede Kamerleden. Dit is in het kader van het jaarlijkse rondetafelgesprek van De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau en de AFM met de vaste commissie voor Financiën. De aandachtspunten van de AFM zijn bij elkaar gebracht in een notitie die ter voorbereiding naar de Kamer is gestuurd.

Het gesprek met de vaste commissie voor Financiën is openbaar en vindt plaats op woensdag 7 juni 2023 van 10.30 tot 12.30 uur in de Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamer. Het wordt ook live uitgezonden via de website van de Tweede Kamer en is later terug te zien via debatgemist.tweedekamer.nl.

Bron: AFM