De interesse van Nederlandse consumenten in crypto’s daalt scherp. Koersdalingen zijn daarvoor de belangrijkste reden. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren bij deelnemers aan Initial Coin Offerings (ICO’s). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM deed in oktober 2018 opnieuw onderzoek naar cryptobezit en ICO’s in Nederland. Van de ondervraagde consumenten geeft 61% aan dat investeren in crypto’s dit jaar minder aantrekkelijk is geworden. Het vorige onderzoek dateerde van januari 2018.

Minder cryptobezitters in Nederland

De interesse in crypto’s nam begin 2018 nog toe. In januari waren er 580.000 Nederlanders cryptobezitters. Dit aantal is tot 480.000 gedaald in oktober. Cryptobezitters zijn daarnaast minder actief met hun portefeuille bezig dan eerder in het jaar en kopen nog maar weinig crypto’s bij. Net als in januari heeft twee derde van de cryptobezitters minder dan 1.000 euro ingelegd. Slechts 3% heeft meer dan 10.000 euro ingelegd. Uit het onderzoek blijkt verder dat cryptobezitters vooral handelen om winst te maken of een gokje te wagen. Crypto’s worden nauwelijks overwogen als betaalmiddel.

ICO-deelnemers bewuster van risico’s

Een vergelijkbaar beeld komt naar voren bij mensen die deelnemen aan ICO’s. Ook zij vinden ICO’s minder aantrekkelijk vanwege dalende koersen, maar noemen ook het grote risico op fraude en oplichting. Groeiend risicobewustzijn is dan ook een belangrijke ontwikkeling onder deze groep investeerders. Zij schatten de kans op inlegverlies hoger in dan eerder dit jaar.

Bekendheid met waarschuwingen AFM

Van de cryptobezitters blijkt 80% goed bekend met de waarschuwingen van de AFM voor de risico’s. Het aandeel cryptobezitters dat kritischer of terughoudender werd steeg van 25% naar 36%. De AFM blijft waarschuwen voor crypto’s en ICO’s, vanwege de risico’s op misleiding, oplichting en manipulatie. De AFM zal daarom de markt en initiatieven van onder toezicht staande ondernemingen in relatie tot crypto’s scherp in de gaten blijven houden, onder meer om voorzienbare teleurstellingen bij consumenten te voorkomen.

Advies aan de minister

Momenteel stelt de AFM met De Nederlandsche Bank een gezamenlijk advies op aan de minister van Financiën over een passende reactie op de opkomst van crypto’s en ICO’s. Dit advies wordt naar verwachting begin 2019 gepresenteerd. De bevindingen van dit onderzoek zijn onderdeel van het advies.

Bron: AFM