Financieel adviseurs en bemiddelaars voldoen niet altijd aan het tijdig melden en vastleggen van incidenten. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een bezoek aan ongeveer 40 kantoren van financiële dienstverleners.

Adviseurs en bemiddelaars zijn verplicht om de AFM op de hoogte te stellen van overtredingen van de Wet financieel toezicht (Wft) en andere incidenten die zij bij hun werkzaamheden tegenkomen. Ook zijn zij verplicht om beleid te hebben met betrekking tot het vastleggen van incidenten. Dit is onder meer van belang om te kunnen leren van incidenten en herhaling te voorkomen.

Belangrijk voor toezicht

Voor goed toezicht is het noodzakelijk dat de AFM tijdig op de hoogte is van zaken die de integriteit van een onderneming bedreigen. Mogelijke misstanden in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van ondernemingen waarmee wordt samenwerkt, moeten ook worden gemeld. Deze verplichting valt onder de ketenverantwoordelijkheid.

Neem bij twijfel contact op met de AFM

De definitie van een incident (in artikel 1 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wft) luidt als volgt: ‘Een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming.’ Het blijkt echter dat het niet altijd eenvoudig is om te beoordelen of een incident moet worden gemeld. De AFM begrijpt dat het lastig is, bijvoorbeeld door de complexiteit van de wetgeving met open normen. Neem daarom bij twijfel contact op met de AFM. En raadpleeg de website van de AFM voor meer informatie en voorbeelden van misstanden.

Bron: AFM