De AFM maakt op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat de besluiten van 5 mei 2009 tot oplegging van twee boetes aan DSB Bank N.V. van respectievelijk € 96.000,- en € 24.000,- rechtens onaantastbaar zijn geworden.
Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen de besluiten, zijn de boetes definitief geworden. De AFM legde de boete van € 96.000,- op wegens het feit dat DSB Bank N.V. voor de beoordeling van kredietaanvragen van consumenten, criteria gebruikte die niet waren vastgelegd ter voorkoming van overkreditering en niet waren gericht op het voorkomen van overkreditering.

De boete van € 24.000,- is opgelegd omdat DSB Bank N.V. bij het geven van hypotheekadvies, in verschillende gevallen niet voldoende informatie had ingewonnen omtrent de doelstellingen en risicobereidheid van de consument. Ook had DSB Bank N.V. in verschillende gevallen haar advies onvoldoende gebaseerd op informatie die zij wel had ingewonnen.

Op 1 juli 2009 zijn de boetebesluiten conform artikel 1:97 Wft via een persbericht openbaar gemaakt. De tekst van de besluiten is op de website van de AFM geplaatst. Voor de volledige tekst verwijst de AFM naar de eerder op de website geplaatste besluiten, zie link hiernaast onder 'Zie ook'. Ook zijn daar de na de boetebesluiten genomen beslissingen op bezwaar opgenomen."

Bron: Autoriteit Financiele Markten