De AFM besteedt in 2010 extra aandacht aan acht specifieke thema's. Deze speerpunten krijgen dit jaar extra aandacht in het gedragstoezicht. Voor alle sectoren waarop de AFM toezicht houdt geldt dat de lat omhoog gaat. "Het is aan alle marktpartijen in de financiële wereld om het beter te gaan doen, in het belang van eerlijke en efficiënte kapitaalmarkten en van een zorgvuldige behandeling van de consument", aldus AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over 2010.
Na inventarisatie van de belangrijkste risico's op de financiële markten heeft de AFM gekozen voor acht thema's die prioriteit krijgen in het toezicht. Drie speerpunten betreffen het toezicht op de financiële dienstverlening: productaanbieders moeten de klant centraal stellen, de kwaliteit van financiële dienstverlening dient beter te worden en de hoogte en risico's van pensioenen transparanter.

Verder krijgt de aanpak van zware schendingen van de integriteit prioriteit. In het toezicht op kapitaalmarkten heeft de AFM specifiek gekozen voor de ontwikkeling van het toezicht op internationale handelsplatformen, de verhoging van de kwaliteit van financiële informatie (onder meer jaarverslagen en prospectussen) en de verbetering van de zichtbaarheid van de aanpak van marktmisbruik. Tot slot focust de AFM op de kwaliteit van Europees toezicht.

Bron: Autoriteit Financiële Markten