De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart bijna 10 procent hoger dan in maart 2016, meldt het CBS. De prijsstijging is iets kleiner dan een maand eerder. Vooral de prijzen van de aardolie-industrie waren in maart fors hoger. Exclusief de aardolie-industrie was in maart de prijsstijging in de industrie bijna 7 procent.

Hogere olieprijzen, hogere afzetprijzen

In maart 2017 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 49 euro. Dat is 38 procent meer dan een jaar eerder. In februari was de prijsstijging van ruwe aardolie op jaarbasis 74 procent.

De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in maart bijna 40 procent duurder dan in maart 2016. Een maand eerder was de prijsstijging bijna 63 procent.

De prijzen van de producten van de chemische industrie waren ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in deze bedrijfstak hangt een hogere olieprijs samen met hogere afzetprijzen. Producten van de basismetaalindustrie waren ruim 15 procent duurder dan een jaar eerder. Er is meer vraag naar basismetalen en de voorraden zijn relatief laag.

Ook de prijzen van producten van de voedingsmiddelenindustrie, de metaalproducten-, de auto- en de rubber- en kunststofindustrie lagen hoger dan een jaar eerder. Dat hangt onder meer samen met de prijsontwikkeling van agrarische grondstoffen en metalen. De prijzen in de machine-industrie waren daarentegen lager dan een jaar eerder.

Producten industrie in maart iets goedkoper dan in februari

Vergeleken met februari daalden de afzetprijzen van de industrie in maart iets. Op de buitenlandse markt waren de prijzen ongeveer hetzelfde, terwijl de prijzen op de binnenlandse markt met bijna 0,5 procent afnamen. De prijs van olie daalde ook.

Bron: CBS