De ministers van Financiën van de eurolanden hebben op 13 december 2012 overeenstemming bereikt over het toezicht op de Europese banken.

Er is besloten dat banken met meer dan 30 miljard euro op de balans of meer dan 20% van het Bruto Binnenlands Product onder toezicht komen te staan van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de banken die al Europese staatssteun krijgen, vallen onder het Europese toezicht. De ECB kan tevens ingrijpen bij kleinere banken wanneer hier aanleiding voor is.

Naar verwachting zal het Europees toezicht op 1 maart 2013 ingaan, tenzij de ECB aangeeft nog niet klaar te zijn om deze taak goed uit te voeren.

Nederland heeft zich jaren ingezet voor Europees toezicht. Dit is een belangrijke stap richting stabiliteit in de eurozone. Het moet voorkomen dat banken in de problemen komen en de economie van hun land schade toebrengen, zoals nu bijvoorbeeld in Spanje.

 

Bron: Rijksoverheid.nl