cOp 29 december rond de middag zijn er 24.432 aanvragen binnen gekomen voor de TVLQ4 2021 waarvan 13.127 aanvragen al in de eerste twee dagen. Over 10.656 aanvragen, van het totaal aantal aanvragen tot nu toe, zijn inmiddels positieve verleningsbesluiten genomen. Wanneer een aanvraag positief is beoordeeld wordt binnen enkele dagen het geld overgemaakt naar de rekening van de ondernemer. Hiermee is een bedrag van 130mln aan voorschotten gemoeid.

Maandag 20 december 2021 om 8:00 uur is de TVLQ4 open gesteld en tot en met 28 januari 2022 17 uur kunnen aanvragen ingediend worden. De meeste aanvragen tot nu toe komen van Restaurants, Cafés en Taxi’s.

De aantallen over de eerste twee dagen na opening van de TVLQ4 2021 zijn groter dan in dezelfde periode voor TVLQ2 en TVLQ3 in 2021. TVLQ1 van dit jaar had verreweg het grootste aantal aanvragen. Dat waren er na twee dagen bijna 26.000.

Na de openstelling van TVLQ4 is besloten de omzetdrempel te verlagen naar 20%. Deze aanpassing moet eerst goedgekeurd worden door de Europese Commissie en dan ook nog gepubliceerd worden in de staatscourant. Alle aanvragen met een omzetdrempel tussen de 20% en 30% worden aangehouden totdat deze aanpassing is gepubliceerd in de Staatscourant. Dat zijn er tot nu toe 983.

2021 in beeld

Op 29 december was er in 2021 in totaal 5,2mld euro uitgekeerd aan 151.441 ondernemers. In totaal hebben ondernemers in 2021, 272.071 aanvragen gedaan. Hiervan zijn er 229.820 toegekend en 21.279 afgewezen. De top drie sectoren die aanvragen hebben gedaan in 2021 zijn: 21% van de aanvragen werd gedaan door eet- en drinkgelegenheden, 11% door de detailhandel (niet in auto’s) en 7% van alle aanvragen werd ingediend door de sector wellness en overige dienstverlening, uitvaartbranche. Dit zijn sectoren zoals deze bij de inschrijving van de Kamer van koophandel worden gebruikt, (sbi-codes). Voor een overzicht van alle toegekende bedragen per sector kunt u terecht op de site van RVO.

Vassttellingen

Een aanvraag voor TVL kent twee fases. De verleningsfase en de vaststellingsfase. In de verleningsfase krijgt een ondernemer, indien deze voldoet aan de voorwaarden, op basis van zijn geschatte omzet over de subsidieperiode, een voorschot van 80% van het verwachte subsidiebedrag. Deze fase is erop gericht om de ondernemer zo snel mogelijk te voorzien van geld.

In de tweede fase, de vaststellingsfase wordt het definitieve subsidiebedrag bepaald op basis van de werkelijke omzetcijfers die de ondernemer door geeft. Deze gegevens worden gecontroleerd met de gegevens van de belastingdienst en bij een bedrag boven de 125.000 euro wordt gevraagd naar een accountantsverklaring. Indien deze werkelijke omzet gelijk is aan de geschatte omzet, dan ontvangt de ondernemer de overige 20%. Is het omzetverlies hoger, dan krijgt de ondernemer meer dan 20%, is het omzetverlies lager, dan krijgt de ondernemer minder dan 20% of moet een ondernemer subsidie terug betalen. Hiervoor gelden coulante terug betaal regelingen.

In 2021 zijn in totaal 204.523 aanvragen vastgesteld, dit zijn vooral vaststellingen van aanvragen van TVL1 en TVLQ4 2020 en TVLQ1 2021 en TVLQ2 2021.

Bron: Rijksoverheid