MKB-Nederland is content met de nieuwe fondsen van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), waarmee pensioenfondsen, verzekeraars en banken de komende drie jaar 2 miljard euro in het mkb steken.

Het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) is het resultaat van een succesvolle lobby van de ondernemersorganisatie. “Hiervan kunnen duizenden ondernemers profiteren”, zegt voorzitter Michaël van Straalen.

MKB-Nederland heeft steeds gezegd dat pensioenfondsen en verzekeraars in de NLII een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan het oplossen van de financieringsproblemen. De vereniging heeft daarbij sterk gepleit voor een fonds voor achtergestelde leningen voor het mkb, omdat daarmee eigen vermogen beschikbaar komt voor ondernemers, waarmee zij ook meer kans maken op het aantrekken van vreemd vermogen bij de bank of andere financiers. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren als gevolg van de crisis hun eigen vermogen zien slinken. Daardoor kregen ze ook vaker nul op rekest bij de financieringsvraag aan de bank.

Het nieuwe ALF verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemers met gezonde groei- en winstvooruitzichten die anders op basis van hun balanspositie niet of slechts ten dele in aanmerking komen voor bancair krediet. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf komende zomer een beroep op het ALF doen via de bank. Voor elke euro achtergestelde lening verstrekt de bank minimaal een gelijk bedrag aan gewoon bancair krediet. De omvang van de te verstrekken achtergestelde leningen bedraagt minimaal € 150.000 en maximaal € 5 miljoen, waarbij de staat voor de helft van het bedrag garant staat.

Behalve het AGl heeft de NLII vandaag ook het Bedrijfsleningenfonds aangekondigd. Dat fonds neemt deel in leningen die banken, onder reguliere voorwaarden, willen verstrekken aan gezonde bedrijven, maar in dat geval te veel risico lopen bij één bedrijf of in één sector.

Bron: MKB.nl