Op haar laatste dag in functie heeft Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit goedgekeurd. Met deze normering introduceert de beroepsorganisatie een nieuwe standaard voor de kwaliteit van de dienstverlening en het voeren van een goede bedrijfsvoering door deurwaarders. Naar verwachting treedt de nieuwe verordening in juni in werking. De Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit komt voort uit een richtlijn die eind vorig jaar werd vastgesteld door de ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG.
Het is een samenhangende set van bepalingen die integraal van toepassing is op iedere in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarder, ongeacht de omvang van de organisatie of het dienstenpakket. De kwaliteitsnormen hebben betrekking op de toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening, bekeken vanuit vier invalshoeken: (1) integriteit, (2) professionaliteit, (3) commerciële kwaliteit en (4) continuïteit van de onderneming.

Houvast bieden
De KBvG is een zogenaamde PBO, een door de overheid ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisatie waar iedere gerechtsdeurwaarder in Nederland verplicht lid van is.
Ze is daarmee verantwoordelijk voor de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van gerechtsdeurwaarders en kan regulerend optreden op het eigen beleidsterrein. Volgens KBvG-directeur Karen Weisfelt biedt het nieuwe kwaliteitskader deurwaarderskantoren veel houvast bij het inrichten van de eigen dienstverlening.

"De gerechtsdeurwaarder is weliswaar ondernemer, maar in de eerste plaats openbaar ambtenaar. Die positie maakt dat zijn professioneel handelen steeds onder een vergrootglas ligt. Deze Verordening is een goed referentiekader om tot de juiste beslissingen in de dagelijkse beroepspraktijk te komen."

De KBvG normen zijn uitgewerkt in een meerdere best practices, opgenomen in het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit. Deze splitsing maakt het mogelijk nieuwe inzichten snel in regelgeving te verwerken, zonder dat de basis als geformuleerd in de normen hoeft te worden aangepast.

Bron: APS