De bouwsector beleeft zware tijden. Ook het toekomstperspectief is niet erg positief.

Hoe beleeft Strukton Worksphere, onderdeel van de Strukton Groep, de crisis als partij die veel grote projecten verzorgt? ‘Onze orderportefeuille is nog behoorlijk gevuld en we hebben genoeg nieuwe opdrachten om de crisis het hoofd te kunnen bieden, maar we merken wel toenemende terughoudendheid en voorzichtigheid bij onze klanten’  vertelt Robert Hanssen, Hoofd Debiteurenbeheer bij Strukton Worksphere.

Heeft dat gevolgen voor het kredietbeleid?

‘We hebben in de afgelopen jaren verhoudingsgewijs maar zeer beperkt afschrijvingen hoeven doen op debiteuren. Dit komt omdat Strukton Worksphere veel zaken doet met overheidsbedrijven en andere grotere spelers in de markt. Tegelijk hebben we goede klantencontacten en zijn er goede afspraken gemaakt door zowel de commerciële en uitvoerende afdelingen, als door debiteurenbeheer. Van onrust is dus geen sprake. Natuurlijk proberen we wel alerter te zijn, tijdig signalen op te vangen, zaken te toetsen en de juiste condities te bepalen in het offerte- en ordertraject.’

Spelen er bijzondere projecten op dit gebied?

Zeker. Als gevolg van de kredietcrisis en de mogelijke grotere debiteurenrisico’s hebben we richtlijnen en ‘tips & tricks’ opgesteld. Dat rollen we nu met presentaties uit binnen de organisatie. Want het is niet alleen een rol voor de creditmanagementafdeling om mogelijke schade te voorkomen of te beperken. De hele organisatie heeft hier een rol in. We streven binnen onze organisatie naar meer alertheid op signalen.

Zo is het bijvoorbeeld essentieel dat monteurs eventuele negatieve signalen bij klanten herkennen. Daarnaast moeten accountmanagers op de juiste wijze, na toetsing, offreren en orders accepteren. Mochten er vraagtekens ontstaan dan hebben we intern overleg, en vervolgens passend onderzoek. Op grond daarvan kunnen we met de klant overleggen om het beleid eventueel te wijzigen ter voorkoming van verliezen. Dit wil niet zeggen dat alle deuren per definitie dichtgaan. Een open gesprek of bijvoorbeeld een wijziging van het betalingsschema kan escalatie voorkomen.’

Hoe staat het met de DSO?

‘De DSO is voor Strukton Worksphere een belangrijk meetpunt, gezien de invloed op het werkkapitaal en de stijgende risico’s bij een oplopende BPDSO – Best Possible Days Sales Outstanding. We merken zeker dat de DSO onder druk staat. Klanten ‘trekken’ aan alle condities in deze tijd van economische crisis, dus ook de betalingscondities. Wij werken met een basis betalingsconditie van 30 dagen netto.

Alleen bij hoge uitzondering en alleen na goedkeuring van zowel de financieel als algemeen directeur mag daarvan worden afgeweken. De klant verwacht van ons dat wij op korte termijn klaar staan om te beginnen met een project. Bij storingen worden wij geacht die snel, zo mogelijk dezelfde dag, op te lossen. Op onze beurt stellen wij passende betaling binnen 30 dagen op prijs. Commercieel verantwoord doch adequaat debiteurenbeheer blijft in dit spel op zijn plaats.’

Hoe ziet u de rol van de afdeling Credit Management binnen Strukton Worksphere?

‘De afdeling heeft zich in de afgelopen vijf jaar verankerd in de organisatie. Strukton Worksphere werkt sinds 2004 voor de tien nationale vestigingen met een SSC in Eindhoven, waarin ik het creditmanagement heb mogen ontwikkelen. In het verleden werd op onze vestigingen het debiteurenbeheer ‘erbij’ gedaan door iemand van finance.

Inmiddels is het een volwaardige discipline binnen Strukton Worksphere geworden. Dat betekent dat we de vestigingen op een professionele en inzichtelijke wijze bijstaan in het inperken van de risico’s en de bewaking van uitstaande gelden. Zeker in deze tijden is de bewaking van de processen, overleg over betalingscondities, disputen en eventuele betalingsproblemen cruciaal voor elke onderneming.’

Het betaalgedrag van de overheid is niet altijd even goed. Merkt u dit ook?

‘Helaas merken wij ook dat voorspoedige administratieve afhandeling, goedkeuring en betaling de nodige aandacht vraagt. Ondanks de overeengekomen betalingsconditie krijgt deze niet altijd spontane invulling. Ik denk dat de vertraging niet altijd ligt aan onwil bij de verschillende medewerkers die moeten goedkeuren. Het is veel meer de inrichting van de processen met veel goedkeuringspunten. Wellicht is de inrichting daarvan en interne focus op voortgang afhandeling posten voor verbetering vatbaar.’

Bron: www.creditexpo.nl