Het aantal bedrijven dat in het tweede kwartaal van 2010 over de kop ging is met 14 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In vrijwel elke sector is het aantal faillissementen ten opzichte van een jaar eerder flink afgenomen. Alleen de bouwsector kampt nog met een lichte toename (+2 procent). Dit blijkt uit onderzoek naar faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven door Dun & Bradstreet.

In vergelijking met het eerste kwartaal in 2010 is een afname van 12 procent zichtbaar. Ondanks dit positieve geluid gingen er nog steeds veel meer bedrijven op de fles dan in dezelfde periode in 2008 (+ 68). Bart Verhoeven, marketingmanager bij Dun & Bradstreet: "De daling van het aantal faillissementen zet nu echt door, dat is voor het eerst in bijna twee jaar, het lijkt erop dat een licht economisch herstel voor de deur staat."

Stijgers en dalers
De landbouw is de grootste daler ten opzichte van 2009 (-40 procent). Ook in de groothandel en maakindustrie is een duidelijke daling zichtbaar (-22 procent). Opmerkelijk is dat de transportsector het ook stukken beter doet. In deze sector is het aantal faillieten met 9 procent afgenomen, terwijl deze sector in het eerste kwartaal van 2010 nog de grootste stijger was. "Afgezien van de lichte stijging in de bouwsector, daalt het aantal faillissementen voor het eerst in elke sector, we zitten nog niet op het niveau van 2008 maar de trend is positief", aldus Verhoeven.

Regionale verschillen
In zeven Nederlandse provincies zijn minder faillissementen uitgesproken ten opzichte van het tweede kwartaal in 2009. Met name in Midden-Nederland gaat het goed. De meest sterke afname was zichtbaar in Flevoland (-60 procent), Noord-Holland (-31 procent), Utrecht (-24 %) en Noord Brabant (-23%). Alleen in Groningen (+31 procent), Limburg (+3 procent) en Zeeland (+39 procent) nam het aantal faillissementen toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Bron: creditexpo.nl